Byggnadsnämnden

/Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden 1 februari 2018

Dagens sammanträde var nästan rekordkort - det brukar ofta vara så  det första sammanträdet efter jul och nyårshelgerna. Den största förändringen syns inte på ärendelistan annat än som en information och inte alls för allmänheten, men detta var det första sammanträdet där vi testar vårt nya sätt att arbeta. Vår förvaltning har den senaste tiden ägnat mycket kraft åt att tillsammans med en organisationskonsult se över vårt sätt att arbeta och hantera ärenden för att på sikt kunna bli både effektivare och mer stringenta samtidigt. Precis som alla andra kommuner har vi en helt annan personalomsättning än förr och med många [...]

By | 2018-02-02T10:50:23+00:00 februari 2nd, 2018|Byggnadsnämnden|0 Comments

Kulturhistoriska byggnader

Pratade i går kväll i Kommunfullmäktige om de 3 rapporter om kulturhistoriska byggnader och miljöer vi tagit fram på senare år: • Varbergs stadskärna – kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor • Stadens karaktärer. Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde • Kulturmiljöprogram för landsbygden i Varbergs kommun Vill du ha en pappersupplaga kan du köpa dom på stadsbyggnadskontoret men du kan också ladda ner dom som pdf-filer från kommunens webbplats här:

By | 2018-01-17T20:54:37+00:00 januari 17th, 2018|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 14 december 2017

Den här gången hade vi en rekordkort (allt är relativt) ärendelista med bara 37 ärenden. Det beror inte på att byggandet på något sätt avstannat utan på att det på grund av de kommande helgerna den här gången bara var 3 veckor sedan förra sammanträdet - då hinner inte så många nya bygglovsärenden fram från förvaltningen. En liten detaljplan för Getakärr 4:1 osv går nu ut på granskning. Det är en ganska okomplicerad plan som egentligen handlar om att ge plats för en rondell vid infarten till sjukhuset på Träslövsvägen. I och med  detta gör man också plats för separata avfartsfiler [...]

By | 2017-12-15T19:42:52+00:00 december 15th, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 23 november 2017

Den här månadens sammanträde fick vi tyvärr avsluta med att avtacka vår förvaltningschef (stadsbyggnadschef) sedan drygt 4 år tillbaka, Helena Arnesten, som nu går vidare till nya uppgifter som vd för ett byggföretag. Tyvärr skriver jag därför att Helena har gjort ett fantastiskt jobb i en tid som varit och fortfarande är mycket turbulent för stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen växer ständigt på  grund av allt som planeras och byggs i Varberg numera, samtidigt som hela byggsektorn i Sverige skriker efter kunnigt folk vilket ger en mycket större personalomsättning än förr. Detta medför i sin tur att vi måste hitta nya sätt att organisera [...]

By | 2017-11-24T19:32:46+00:00 november 24th, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 26 oktober 2017

Gårdagens sammanträde var nästan rekordlångt - vi börjar alltid 08.30 och höll den här gången på nästan till  kl 3 på eftermiddagen i huvudsak beroende på ett antal tidskrävande ärenden på plansidan. En av de saker vi ägnade ganska mycket tid åt var den genomgång av vår tidplan för planärenden som vi gör en gång i halvåret. När vi ger ett positivt planbesked talar vi alltid också om när vi kan göra planen. På den här genomgången går vi igenom plan för plan och ser hur vi ligger till. Tyvärr kan vi se att ett antal av våra detaljplaner och planprogram [...]

By | 2017-10-28T14:15:09+00:00 oktober 28th, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 28 september 2017

På gårdagens sammanträde inledde vi med en presentation av Kajsa Jeppsson som är projektledare på serviceförvaltningen för genomförandet av  kommungemensam kundservice -Varberg Direkt - som kan bli något mycket bra för kommuninnevånarna. Tanken är att alla medborgarnas kontakter med kommunen ska ske på ett ställe där man antingen kan få information eller svar på sina frågor direkt eller få hjälp att få svar från andra. Det kommer att finnas ett antal människor här som är speciellt utbildade för att dels själva svara på frågor i olika ämnen men som också vet vem i respektive förvaltning man kan få svar av och som dessutom [...]

By | 2017-10-27T18:09:44+00:00 september 29th, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 31 augusti 2017

På augustisammanträdet brukar det inte finnas några planärenden färdiga för samråd eller granskningsbeslut pga av att det ligger direkt efter semestrarna och så var det nu också. Vi ägnade en dryg timme åt att gå igenom programförslaget för Västerport. Både vi, KsAu och säkert partigrupperna kommer nu att diskutera det här och sedan är det tänkt att vi ska skicka ut förslaget för det stora samrådet nästa sammanträde och då kommer alla att ha möjlighet att tycka till - det kommer att bli intressant eftersom det funnits mängder av kloka åsikter under de tidigare diskussionerna. Vi hanterade också ett par nya [...]

By | 2017-09-03T18:25:57+00:00 augusti 31st, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 22 juni 2017

Kommentarerna kommer lite sent den här gången - sammanträdet var i torsdags och sedan har det varit helg. Förr var sista sammanträdet före sommaren det på året som hade mest ärenden eftersom man vill få med så mycket som möjligt före sommaruppehållet - så är det inte riktigt längre  - ärendena är numera mycket jämnare fördelade över året - vi hade den här gången "bara" 61 ärenden. Vi brukar börja sammanträdena med ett antal informationer bl a om PBL. Numera ändras Plan- och Bygglagen i några detaljer nästan varje månad. Min upplevelse är att det mera handlar om att regeringen ska [...]

By | 2017-06-26T14:06:22+00:00 juni 26th, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 24 maj 2017

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a den pågående detaljplanen i kv. Malmen och Charleshill. De båda fastigheterna mot Magasinsgatan, den redan avrivna tomten och "Länk80-huset" är vad både vi och remissinstanserna anser ganska okontroversiella att bebygga med ny större bebyggelse. Däremot är frågetecknen större om de båda fastigheterna på den första bilden ovan dvs "Marmeladfabriken" och Charleshill. Här har vi nu sagt till våra tjänstemän att omarbeta detaljplanen så att Marmeladfabriken (den gula byggnaden) bevaras. Byggnaden har ett särpräglat utseende och finns tydligt på näthinnan för många varbergsbor. Däremot anser vi att det är rimligt att ersätta Charleshill (det grå [...]

By | 2017-05-24T18:26:40+00:00 maj 24th, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments

Bn:s studieresa 18 maj 2017

Ett litet aber som jag upptäckt i efterskott - det script från Flickr jag prövat att använda nedan för att visa ett helt galleri av bilder fungerar på en dator och på en Androidtelefon men det verkar få fnatt på en Ipad - bilderna hittar du direkt på Flickr - nästa gång ska jag göra på något annat sätt. En gång varje år brukar vi i byggnadsnämnden ta en dag och göra en bussresa runt i kommunen för att titta på ett antal intressanta pågående, färdiga eller kommande byggen. Självklart är det mycket av detta som pågår i stan men den [...]

By | 2017-05-21T19:42:17+00:00 maj 21st, 2017|Byggnadsnämnden|0 Comments