Byggnadsnämnden

/Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden 15 december 2016

Den här gången var det ett för oss ovanligt kort sammanträde med "bara" 60 ärenden. En del av detta beror på att det tack vare de kommande helgerna bara är 3 veckor sedan förra sammanträdet och då hinner det inte komma fram så många nya ärenden. En av de saker vi hade en rejäl genomgång av var det Hållbarhetsprogram som kommunen tagit fram för det blivande Västerportsområdet. Tanken är att den nya "stadsdelen" ska byggas på ett miljömässig hållbart sätt och därför är Hållbarhetsprogrammet en viktig förutsättning för det Planprogram för Västerport som Byggnadsnämnden tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskott nu jobbar med [...]

By | 2016-12-16T12:32:24+00:00 december 16th, 2016|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 24 november 2016

Den här gången hade vi som vanligt ett antal ärenden som kan intressera: En detaljplan för Sunnvära 8:3 m fl dvs planen för Deromes nya husfabrik öster om Värömotet på norra sidan av Veddigevägen går nu ut på samråd. Detaljplan för Duveslätt 1:3 m fl gör vi nu ett omtag på eftersom Länsstyrelsen upphävt vårt förra antagandebeslut. En av dom saker Lst hängde upp sig på var att Byggnadsnämnden och inte Kommunfullmäktige antagit planen - vi tycker vi har en sådan delegation och hade väl egentligen velat överklaga för att få det prövat, men det är snabbare att bara ta om beslutet [...]

By | 2016-11-24T20:14:51+00:00 november 24th, 2016|Byggnadsnämnden|4 Comments

Byggnadsnämnden 27 oktober 2016

Den här månaden har jag avsiktligt väntat någon dag med mina kommentarer så att det pressmeddelande och de bilder som gick ut från Stadsbyggnadskontoret om Heijlska villan efter sammanträdet har hunnit publiceras så att alla kan se dom och några av bilderna finns nu publicerade i dagens HN. Kulturmiljö Halland beskriver i sin rapport ett hus där stora delar måste bytas ut även i själva stommen, ett hus där fönstren är dåliga och måste bytas och/eller renoveras, ett hus med sättningar i grunden, ett hus som är oisolerat, ett hus med borttagna bärande väggar och ett hus där det i praktiken [...]

By | 2016-10-29T13:13:17+00:00 oktober 29th, 2016|Byggnadsnämnden|2 Comments

Varför nämner inte Kulturmiljö Halland sin egen rapport om Heijlska villan

Har skickat in det här debattsvaret till HN:s insändarsida idag - vi får se när den kommer in: Varför nämner inte Kulturmiljö Halland sin egen rapport? Sitter och läser Kulturmiljö Hallands långa debattartikel om Heijlska villan i fredagens tidning och ser med stigande förvåning att man ingenstans nämner den rapport man själv lämnat till både kommunen och byggherren om huset och dess skick 2015. Att HN heller inte nämnt den här rapporten är mindre förvånande med tanke på den tydliga vinkling man haft av ärendet från början. För läsarna kan det vara viktigt att veta att Britt-Marie Lennartsson från Kulturmiljö Halland [...]

By | 2016-10-21T12:51:53+00:00 oktober 21st, 2016|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 29 september 2016

Den här gången slog vi ett rekord för min del, 180 ärenden på ett och samma sammanträde har jag aldrig varit med om förut. Här tar jag bara upp dom som jag tror är av mera allmänt intresse. En ganska stor sak är att vi nu godkänt de båda detaljplanerna för den nya järnvägssträckningen genom och under Varberg. Den ena planen är för de delar i norr och söder där järnvägen går ovan mark, inklusive stationsområdet, den andra hanterar den delen där tunneln går och den är formellt ett tillägg till alla befintliga planer som redan finns "ovan mark" dvs dom [...]

By | 2016-09-30T10:44:32+00:00 september 30th, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnadsnämnden 1 september 2016

Första sammanträdet efter sommaruppehållet är tillsammans med januarisammanträdet de tillfällen på året när vi brukar ha minst ärenden - helt enkelt för att de tjänstemän som bereder ärendena tenderar att ha semester juli/augusti resp över julhelgerna - om nu 82 ärenden kan kallas lite. Vi inledde med en rejäl genomgång av Västerportprojektet och det planprogram som nu ska tas fram med Sten Hedelin och Håkan Cullberg som båda finns i organisationen för projektet. Just nu är det tre arkitektfirmor som ska kläcka ideer om hur det skulle kunna se ut bl a med hjälp av  ett antal fokusgrupper. Så småningom kommer [...]

By | 2016-09-01T18:53:05+00:00 september 1st, 2016|Byggnadsnämnden|2 Comments

Det är värre än så med strandskyddet på landsbygden

Har skickat in den här debattartikeln idag - vi får se när den kommer in i HN. Artikeln ansluter till dagens ledare i HN: Maria Haldensten tar i sin ledare i onsdags upp strandskyddsfrågan i anslutning till sjöarna i inlandet och har helt rätt i att en större flexibilitet från statens och länsstyrelsens (lst) sida skulle underlätta för attraktiv byggnation i inlandet. Det finns dock ett ännu större hinder för byggnation på landsbygden med den utformning strandskyddet har idag som nästan ingen berör, troligen därför att man inte ser det om man inte själv sysslar med bygglovsfrågor som jag gör. Idag [...]

By | 2016-07-20T19:58:20+00:00 juli 20th, 2016|Byggnadsnämnden, Sverige|1 Comment

Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Den här månaden hade  vi kanske lite färre ärenden som kan intressera allmänheten och dessutom beslutade vi om återremiss på ett par planärenden så dom avgörs inte innan i augusti. Ett detaljplaneärende som nu äntligen fått ett avslut är planen för ny brandstation i Tvååker på fastigheten Tvååker 12:66. Den är nu efter sju sorger och åtta bedrövelser antagen.En del av fördröjningen har handlat om att vi också skulle lösa frågan om en dagvattendamm för det tidigare planlagda området Stenen på andra sidan vägen. Det i Hn flitigt omskrivna planbeskedet för Spiggen 16 blev tyvärr avslaget av en majoritet bestående av [...]

By | 2016-06-23T18:23:53+00:00 juni 23rd, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnadsnämnden 26 maj 2016

På dagens sammanträde hade vi ovanligt många detaljplaneärenden och det är ju positivt därför att det betyder att många tänker att bygga i Varberg vilket i högsta grad behövs: Bland annat kunde vi nu anta detaljplanen för Falkenbäck 25,  dvs den nuvarande parkeringen mellan Ö:a Vallgatan och Sveagatan. Här ska byggas c:a 85 nya lägenheter och samtidigt p-garage i källaren både för de boende och för den allmänna parkering som finns i kvarteret idag. Detta innebär också att byggnationen av några nya välbehövliga lägenheter i Kungsäter kan komma igång eftersom detta är det första exemplet på s.k. dubbel markanvisning som vi i [...]

By | 2016-05-26T16:47:17+00:00 maj 26th, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnadsnämnden 28 april 2016

Den här månaden hade vi ovanligt många ärenden (95 st) men samtidigt lite färre ärenden än normalt av allmänt intresse men några finns alltid: Vi yttrade oss bl a över förslaget till järnvägsplan där sedan kommunstyrelsen ställer samman ett yttrande för hela kommunen. Observera att detta är trafikverkets plan för själva järnvägsbygget. Samtidigt gör vi i Byggnadsnämnden själva detaljplaner för området runt i kring spåret. En ny detaljplan för Krukmakaren 13 i korsningen mellan Malmgatan (förlängningen söderut av Ö:a Vallgatan) och Fredsgatan går ut på samråd. Här är det tänkt att Etikhus ska bygga c:a 30 nya lägenheter i två huskroppar [...]

By | 2016-04-28T16:27:35+00:00 april 28th, 2016|Byggnadsnämnden|0 Comments