Byggnadsnämnden

/Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden 4 februari 2016

På dagens sammanträde hanterade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av allmänt intresse: En detaljplan för hamnplanen i Bua går nu ut på samråd. I debatten har det framkommit mängder av åsikter, tyvärr ganska spretiga. Detta gör att vi svårligen kan tillfredsställa alla hur vi än gör. De frågor som framför allt berört många är storleken på byggnationen och placeringen av det grönområde som finns i dag och som på något sätt ska finnas kvar även fortsättningsvis. Under höstens samrådsmöten har det främst funnits 3 alternativ: dels ett där grönområdet finns kvar ungefär i nuvarande placering (bakom "marinan"), [...]

By | 2016-02-04T18:32:36+00:00 februari 4th, 2016|Byggnadsnämnden|1 Comment

Byggnation på landsbygden – debattartikel

Vad är landsbygd egentligen och var behöver det byggas? (Har lämnat in denna till HN - vi får se när den kommer in) Debatten om bristen på byggnation på landsbygden i HN är jättebra. Debattörerna verkar ha olika definition på vad landsbygd är. Det räcker inte att tänka att allt utanför stan är landsbygd. Vi måste vara mycket mer nyanserade för att se vad som händer. Själv vill jag dela in i 4 kategorier: stadsområdet med Trönninge och Läjet, serviceorterna, mindre samhällen/ kyrkbyar och ”ren landsbygd” utanför tätbebyggda områden. Alla vet att stadsområdet växer mycket men vad färre vet är att [...]

By | 2016-01-28T09:53:44+00:00 januari 28th, 2016|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 17 december 2015

Den här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden - det blir lite olika från månad till månad. Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bostäder när de byggs ut. Vi hade satt ett ambitiöst mål när året började att vi skulle anta detaljplaner för mer än 500 nya bostäder under året och det klarar vi även om vi har tre planer som av olika skäl inte kommer att antas innan de första månaderna nästa år - fördröjningen av dessa ligger alla utanför vår kontroll dvs planerna är i princip färdiga för vår [...]

By | 2015-12-17T17:59:46+00:00 december 17th, 2015|Byggnadsnämnden|3 Comments

Byggnadsnämnden 19 november 2015

Den här gången hade vi ganska lite av allmänt intresse: Ett lite knepigt ärende är en gammal detaljplan i Galtabäck. Planen gjordes för över 20 år sedan efter de principer som gällde då men har sedan aldrig byggts ut innan nu när ett byggföretag satt igång. Problemet är självklart att utvecklingen kommer ifatt en gammal plan inte minst vad gäller hanteringen av dagvatten,  dels har kraven ändrats men dels hinner det ju också hända mycket på 20 år utanför planområdet - de diken som ansågs kunna ta emot dagvattnet från området då, kanske är igenvuxna eller till och med raserade idag. [...]

By | 2015-11-20T17:11:20+00:00 november 20th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 22 oktober 2015

På gårdagens sammanträde hade vi som vanligt några ärenden av mera allmänt intresse: Bland annat gav vi ett positivt planbesked för Svärdfisken 29 etapp 2 vid Birger Svenssons väg. En etapp är det kontorshus som redan håller på att byggas och och nästa är delen närmast Monark där bl a Mekonomen idag ligger, Där har vi redan ändrat detaljplanen. Etapp 2 är området mitt emellan där Arbetsförmedlingen och en del annat ligger idag och där tänker man sig en blandning av kontor och centrumfunktioner i bottenvåningen och c.a 90 lägenheter ovanpå. Planarbetet är tänkt att börja till sommaren. Anledningen till att man [...]

By | 2015-10-24T13:52:23+00:00 oktober 23rd, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 24 september 2015

På dagens möte fanns det ganska lite som är av mera allmänt intresse av de 55 ärendena på listan men några "godbitar"  finns alltid: En av dessa var definitivt yttrandet över förslag till Fördjupad Översiktsplan för Norra Kustområdet. Jag kanske först måste förklara att Byggnadsnämnden inte är inblandade i den översiktliga planeringen - det svarar Kommunstyrelsen för - till skillnad från detaljplaner som är vårt uppdrag att göra. Vi är därför bara en remissinstans precis som alla andra. Den här fördjupningen handlar om området från Stråvalla ner till Tångaberg och väster om E6. Här ser kommunen att det händer så mycket [...]

By | 2015-09-24T19:03:08+00:00 september 24th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Det finns inget beslut om Rådhuset

Har idag skickat in detta insändarsvar till både HN och VP eftersom insändaren fanns inne i båda - vi får se när den kommer in. Karin Ekeborg förfasar sig i dagens tidning över ett beslut som inte finns. Det enda beslut byggnadsnämnden i modern tid tagit om Rådhuset är när vi för ett drygt år sedan gjorde en ny detaljplan för Rådhuset och det borde Karin känna till eftersom hon själv var med i nämnden då. I och med att vi gjorde den planen fick också husets utseende ett formellt skydd (s.k. q-märkning) för första gången, något byggnaden aldrig tidigare haft. [...]

By | 2015-09-02T16:44:27+00:00 september 2nd, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Ny digital karta Varberg

För en dryg månad sedan svarade jag på en insändare om vår ständiga användning av fastighetsbeteckningar att det skulle komma en ny modern digital karta där man kan söka direkt på fastighetsbeteckning lika väl som gatuadress. Nu finns denna karta från Stadsbyggnadskontoret på kommunens webbplats. Du hittar den enklast genom att gå direkt till karta.varberg.se och sedan klicka på "Digitala Varbergskartan". På en datorskärm kan du också klicka på "Karta" allra längst uppe i det svarta fältet på kommunens webbplats. Den lilla menyn syns inte på en läsplatta eller mobil - där får du istället gå den "långa vägen" och välja i [...]

By | 2015-08-30T10:07:04+00:00 augusti 30th, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 27 augusti 2015

På dagens sammanträde hade vi ovanligt få detaljplaneärenden och det är normalt direkt efter sommaren - många planer är ut på samråd eller granskning under sommaren och då hinner de inte göras färdiga för ett nytt beslut innan sammanträdena i september/oktober. En av de detaljplaner vi dock hanterade var den för Träslöv 8:39. Detta är den fastighet där det bl a legat ett gym och en boxningslokal och för längesedan en bilhandel vid Träslövsvägen. Här är det nu meningen att det ska byggas ett antal nya lägenheter i flerfamiljshus (c:a 55 st). Planförslaget går nu ut på samråd. Vi gav också [...]

By | 2015-08-27T18:14:12+00:00 augusti 27th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Insändarsvar om kvartersnamn

Har idag skickat in detta insändarsvar till HN - vi får se när det kommer in: Svar på insändare om kvartersnamn Signaturen ”ingen Stadskännare” tog i en insändare i torsdags upp frågan om den flitiga användningen av kvartersnamn i kommunen. Jag förstår problemet i högsta grad men när det gäller ex vis våra beslut i Byggnadsnämnden så är både bygglov och detaljplaner kopplade till fastigheten (inte personen eller adressen) och då är det fastighetsbeteckningen som måste stå i alla beslut och protokoll och i stan används då oftast kvartersnamnen plus ett nummer för att identifiera fastigheten. Det är ju heller inte [...]

By | 2015-07-12T19:43:38+00:00 juli 12th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments