Byggnadsnämnden

/Byggnadsnämnden

LRF-årsmöte i Träslöv och Tvååker

I går kväll medverkade jag på det gemensamma årsmöte som LRF-avdelningarna i Träslöv och Tvååker hade på Grimetons Lantmän. Jag var inbjuden för att prata lite om aktuell byggnation, både dom stora pågående projekten i stan och om byggnation på landsbygden. Vi hade en mycket bra diskussion men mängder av kloka kommentarer (från deltagarna - inte från mej) och klockan gick. Jag vet inte riktigt hur länge det var meningen att jag skulle prata men första gången någon tittade på klockan hade det gått en timme och femton minuter - det här var utan tvekan ett av dom mera intressanta möten [...]

By | 2015-02-23T18:26:03+00:00 februari 6th, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 5 februari 2015

Igår hade vi det första sammanträdet med den nyvalda Byggnadsnämnden som skall sitta under 2015-18.  Eftersom vi har 7 nya den här perioden ägnades ganska mycket tid åt extra information och frågor kring procedurer - detta är helt naturligt. I och med detta blev också det första sammanträdet långt - vi började kl.08.30 och avslutade inte innan kl.16.00 på eftermiddagen. Vi kommer att ha en speciell utbildningsdag innan nästa sammanträde och då brukar mycket klarna för de nya, samtidigt som vi som varit med innan får en nyttig påminnelse om de nyheter som alltid kommer - ex vis har Plan- och [...]

By | 2015-02-07T15:50:15+00:00 februari 6th, 2015|Byggnadsnämnden|2 Comments

Nya strandskyddsregler

Var på förmiddagen på ett mycket intressant möte i Gödestad gamla skola som Landsbygdsrådet i Varberg anordnat om de nya strandskyddsreglerna. På mötet deltog representanter från landsbygdsrådet, länsstyrelsen och vi från stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden. Mötet var väl tänkt att mest handla om det beslut som länsstyrelsen tog före nyår om utökat strandskydd vid havet och några av de större sjöarna i kommunen. Många har uppfattat dessa som nya beslut men  i praktiken har länsstyrelsen i huvudsak tagit samma beslut enligt den nya lagstiftningen som redan gällt i många år enligt den gamla, dvs de sjöar som har fått ett utökat strandskydd till 200 [...]

By | 2015-01-14T16:39:17+00:00 januari 14th, 2015|Byggnadsnämnden|2 Comments

Byggnadsnämnden 11 december 2014

I går hade vi inte bara årets utan hela valperiodens sista sammanträde i byggnadsnämnden och då är ju tyvärr en punkt avtackningar av de som slutar. Den här gången var det 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som slutade i Bn, 6 av dessa flyttar till andra nämnder och styrelser nästa valperiod så det är bara 1 som "slutar på riktigt". Vi har varit ett trevligt och konstruktivt gäng och alla 7 kommer att saknas. Dom som slutar är: Margit Kastberg (m), Knut Aurell (m), Tobias Carlsson (fp), Margareta Torkelsson (s), Karin Ekeborg (mp), Christian Persson (c) och Roland Ryberg (s). [...]

By | 2014-12-12T14:28:38+00:00 december 12th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 13 november 2014

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a följande: Vi yttrade oss över Trafikverkets planer på en gång-/cykelväg längs gamla E6 från Stranninge i Falkenberg och upp till Ås vid Gamla Köpstad där den ansluter till den befintliga gc-vägen mot stan. För vår del ser vi inga hinder och hoppas att bygget kommer igång snabbt. Vi har också sagt ok till en kortare gc-väg förbi Bläshammar skola och norrut till infarten till det nya bostadsområdet. En detaljplan för c:a 5 nya "äldrelägenheter" vid Ringvägen i Veddige har nu fått ett positivt planbesked dvs ett planarbete kan påbörjas. Detaljplanen för Breared 2 dvs [...]

By | 2014-11-13T17:16:33+00:00 november 13th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 16 oktober 2014

På dagens, ovanligt korta, sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi har de senaste månaderna bjudit i cheferna för de kommunala förvaltningar och bolag som vi ständigt har ärenden gemensamt med för att få en bättre bild av hur dom jobbar och vad vi kan göra bättre tillsammans. Den här gången hade turen kommit till Margareta Björksund som är vd för VIVAB, det bolag vi har gemensamt med Falkenberg för att driva VA och renhållning i de båda kommunerna. Även om det inte var något nytt för mig personligen eftersom jag är med i VIVAB-styrelsen också, var det för resten av [...]

By | 2014-10-16T14:25:48+00:00 oktober 16th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 18 september 2014

Det var rätt spännande att studera nämndsledamöterna på dagens sammanträde - jag har sett samma sak flera gånger förut - dvs att det infinner sig en viss "seghet" veckan efter en intensiv valrörelse. Trots detta tog vi som vanligt ett antal kloka beslut: Vi har bl a de senaste månaderna bjudit in cheferna för de andra förvaltningar som har mycket med oss och våra ärenden att göra - den här gången var det Hamn- och Gatuchefen Henrik Petzäll som presenterade deras verksamhet och vi hade också en bra chans att diskutera hur vi hantera alla de ärenden där Hamn- och Gata [...]

By | 2014-09-18T15:34:16+00:00 september 18th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 21augusti 2014

På gårdagens sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi har nu antagit en ny detaljplan för Nålmakaren 10 dvs det vita tegelhuset och det angränsade trähuset i hörnet Borgmästargatan/Ö:a Vallgatan med lokaler i bottenvåningen och två våningar bostäder ovanpå och en inredd vind överst. Vi har också gett ett positivt planbesked till att bygga på en våning på husen på Högern 4 mellan Nyhemsgatan och Västkustvägen. Planarbetet kommer att påbörjas 2016. På motsvarande sätt har vi gett ett positivt planbesked för Kaninen 1 som innefattar det gula huset i korsningen Sveagatan/Engelbrektsgatan och huset närmast öster om detta  som båda är tänkta att [...]

By | 2014-08-22T11:05:30+00:00 augusti 22nd, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 18 juni 2014

Jag upptäckte att jag missat att lägga upp kommentarer direkt efter sammanträdet som jag brukar - så här kommer dom, fyra dar försenade: Vi fick bl a information om de ändringar i PBL som träder i kraft 2 juli - framför allt handlar det om de redan omtalade 25 m² stora kompletteringsbyggnader som man ska kunna bygga på sin tomt utan bygglov. Det är viktigt att komma ihåg att bygglovsbefrielsen inte innebär att det bara är att bygga. Man ska göra bygganmälan till stadsbyggnadskontoret och också få ett startbesked innan man kan börja bygga. Detta hänger bl a samman med att [...]

By | 2014-06-23T13:00:47+00:00 juni 22nd, 2014|Byggnadsnämnden|3 Comments

Byggnadsnämnden 15 maj 2014

På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande ärenden: Normalt är vi ganska eniga men i ett par ärenden var vi inte ense mellan majoritet och opposition. Ett av detta var en ansökan om planbesked i Rönnås, strax öster om Björkäng vid Törlan. Ansökan rörde något idag ganska ovanligt, dvs planläggning för ytterligare fritidshus i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Detta är ovanligt eftersom ansökningarna idag nästan enbart handlar om helårsbostäder. Vi i majoriteten bedömde att detta följer intentionerna i ÖP i den mån dom överhuvudtaget tar upp nya fritidshusområden. Översiktsplanen pratar nästa bara om nya områden för helårsboende. Vi yttrade [...]

By | 2014-05-16T16:40:55+00:00 maj 15th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments