Byggnadsnämnden

/Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden 13 november 2014

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a följande: Vi yttrade oss över Trafikverkets planer på en gång-/cykelväg längs gamla E6 från Stranninge i Falkenberg och upp till Ås vid Gamla Köpstad där den ansluter till den befintliga gc-vägen mot stan. För vår del ser vi inga hinder och hoppas att bygget kommer igång snabbt. Vi har också sagt ok till en kortare gc-väg förbi Bläshammar skola och norrut till infarten till det nya bostadsområdet. En detaljplan för c:a 5 nya "äldrelägenheter" vid Ringvägen i Veddige har nu fått ett positivt planbesked dvs ett planarbete kan påbörjas. Detaljplanen för Breared 2 dvs [...]

By | 2014-11-13T17:16:33+00:00 november 13th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 16 oktober 2014

På dagens, ovanligt korta, sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi har de senaste månaderna bjudit i cheferna för de kommunala förvaltningar och bolag som vi ständigt har ärenden gemensamt med för att få en bättre bild av hur dom jobbar och vad vi kan göra bättre tillsammans. Den här gången hade turen kommit till Margareta Björksund som är vd för VIVAB, det bolag vi har gemensamt med Falkenberg för att driva VA och renhållning i de båda kommunerna. Även om det inte var något nytt för mig personligen eftersom jag är med i VIVAB-styrelsen också, var det för resten av [...]

By | 2014-10-16T14:25:48+00:00 oktober 16th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 18 september 2014

Det var rätt spännande att studera nämndsledamöterna på dagens sammanträde - jag har sett samma sak flera gånger förut - dvs att det infinner sig en viss "seghet" veckan efter en intensiv valrörelse. Trots detta tog vi som vanligt ett antal kloka beslut: Vi har bl a de senaste månaderna bjudit in cheferna för de andra förvaltningar som har mycket med oss och våra ärenden att göra - den här gången var det Hamn- och Gatuchefen Henrik Petzäll som presenterade deras verksamhet och vi hade också en bra chans att diskutera hur vi hantera alla de ärenden där Hamn- och Gata [...]

By | 2014-09-18T15:34:16+00:00 september 18th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 21augusti 2014

På gårdagens sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi har nu antagit en ny detaljplan för Nålmakaren 10 dvs det vita tegelhuset och det angränsade trähuset i hörnet Borgmästargatan/Ö:a Vallgatan med lokaler i bottenvåningen och två våningar bostäder ovanpå och en inredd vind överst. Vi har också gett ett positivt planbesked till att bygga på en våning på husen på Högern 4 mellan Nyhemsgatan och Västkustvägen. Planarbetet kommer att påbörjas 2016. På motsvarande sätt har vi gett ett positivt planbesked för Kaninen 1 som innefattar det gula huset i korsningen Sveagatan/Engelbrektsgatan och huset närmast öster om detta  som båda är tänkta att [...]

By | 2014-08-22T11:05:30+00:00 augusti 22nd, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 18 juni 2014

Jag upptäckte att jag missat att lägga upp kommentarer direkt efter sammanträdet som jag brukar - så här kommer dom, fyra dar försenade: Vi fick bl a information om de ändringar i PBL som träder i kraft 2 juli - framför allt handlar det om de redan omtalade 25 m² stora kompletteringsbyggnader som man ska kunna bygga på sin tomt utan bygglov. Det är viktigt att komma ihåg att bygglovsbefrielsen inte innebär att det bara är att bygga. Man ska göra bygganmälan till stadsbyggnadskontoret och också få ett startbesked innan man kan börja bygga. Detta hänger bl a samman med att [...]

By | 2014-06-23T13:00:47+00:00 juni 22nd, 2014|Byggnadsnämnden|3 Comments

Byggnadsnämnden 15 maj 2014

På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande ärenden: Normalt är vi ganska eniga men i ett par ärenden var vi inte ense mellan majoritet och opposition. Ett av detta var en ansökan om planbesked i Rönnås, strax öster om Björkäng vid Törlan. Ansökan rörde något idag ganska ovanligt, dvs planläggning för ytterligare fritidshus i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Detta är ovanligt eftersom ansökningarna idag nästan enbart handlar om helårsbostäder. Vi i majoriteten bedömde att detta följer intentionerna i ÖP i den mån dom överhuvudtaget tar upp nya fritidshusområden. Översiktsplanen pratar nästa bara om nya områden för helårsboende. Vi yttrade [...]

By | 2014-05-16T16:40:55+00:00 maj 15th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Frukost på Vattentornet

Före Byggnadsnämndssammanträdena som börjar 08.30 brukar den borgerliga gruppen träffas och äta gemensam frukost. Normalt är vi självklart inomhus men den här gången hade vi bestämt att kombinera frukosten med ett studiebesök på vattentornet. Den här motljusbilden är alltså tagen 06.15 i morse på vattentornets tak. En underbar utsikt och en underbar morgon. Det var värt de 160 eller 180 trappstegen när man väl kom upp.

By | 2014-05-15T14:53:44+00:00 maj 15th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 16 april 2014

På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden hanterade vi bl a följande frågor: En ny detaljplan som kommer att möjliggöra c:a 30 nya marklägenheter på Limabacka i området mitt emot Väröbacka Fotbollsplan går nu ut på samråd. Kommunfullmäktige ha redan sålt marken för detta ändamål. En på papperet mindre planändring som säkert ändå kommer att intressera många är den för Rådhuset 20. Det handlar om det gamla Rådhuset vid torget (f.d. Ungdomens hus). I huvudsak handlar det om att ändra användningen i detaljplanen från "allmänt ändamål" till centrumfunktioner, kontor och liknande så att man kan använda byggnaden på ett vettigt sätt. I förslaget [...]

By | 2014-04-16T17:39:51+00:00 april 16th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Inte fritt fram att bygga trots ändringar i lagen

Den här insändaren var införd i dagens HN: Regeringen presenterade för några veckor sedan sina förslag till förenklingar av plan- och bygglagen som bland annat innebär att man kan bygga till sin bostad 15 kvadratmeter och en separat komplementbyggnad för bostad på 25 kvadratmeter utan bygglov. Sedan dess har jag som ordförande i byggnadsnämnden fått mängder av frågor om det är fritt fram att bygga – och det är det inte. Först och främst är inte lagen ändrad än, det kommer inte att ske förrän tidigast till sommaren och lagrådet hade vissa invändningar, så vi vet ännu hur den exakta lagändringen [...]

By | 2014-04-01T09:31:07+00:00 april 1st, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 20 mars 2014

Den här gången har vi bl a satt datumar på arbetet med en lång rad planöversyner efter fritidshusutredningen. I denna kom kommunen fram till att vi kan, och ska, öka ut byggrätterna i ett antal fritidshusområden så att folk har lättare att helårsbo där. Vi börjar med att  se över detaljplanerna på Getterön och östra Årnäs och där ska vi starta 3.e kvartalet i år med målet att anta planerna 4:e kvartalet nästa år. Trönningenäs och Kråkeberg börjar vi sedan 1:a kvartalet 2015 och avslutar 1:a kvartalet 2016 och den sista etappen blir då  Bua strand och Torstorp som kommer att [...]

By | 2014-03-20T17:33:52+00:00 mars 20th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments