Blog

Blog/

Ny digital karta Varberg

För en dryg månad sedan svarade jag på en insändare om vår ständiga användning av fastighetsbeteckningar att det skulle komma en ny modern digital karta där man kan söka direkt på fastighetsbeteckning lika väl som gatuadress. Nu finns denna karta från Stadsbyggnadskontoret på kommunens webbplats. Du hittar den enklast genom att gå direkt till karta.varberg.se och sedan klicka på "Digitala Varbergskartan". På en datorskärm kan du också klicka på "Karta" allra längst uppe i det svarta fältet på kommunens webbplats. Den lilla menyn syns inte på en läsplatta eller mobil - där får du istället gå den "långa vägen" och välja i [...]

By | 2015-08-30T10:07:04+00:00 augusti 30th, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 27 augusti 2015

På dagens sammanträde hade vi ovanligt få detaljplaneärenden och det är normalt direkt efter sommaren - många planer är ut på samråd eller granskning under sommaren och då hinner de inte göras färdiga för ett nytt beslut innan sammanträdena i september/oktober. En av de detaljplaner vi dock hanterade var den för Träslöv 8:39. Detta är den fastighet där det bl a legat ett gym och en boxningslokal och för längesedan en bilhandel vid Träslövsvägen. Här är det nu meningen att det ska byggas ett antal nya lägenheter i flerfamiljshus (c:a 55 st). Planförslaget går nu ut på samråd. Vi gav också [...]

By | 2015-08-27T18:14:12+00:00 augusti 27th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Farmer so sick of poor internet signal he built DIY mast | Daily Mail Online

Det här kanske vore något att pröva i Sverige också? Frustrationen är inte mindre på många håll på landsbygden i Sverige heller.   Richard Guy, 60, (pictured) who lives in a remote area of Salisbury Plain, battled for years with slow internet signal. So he built his own telephone mast and set up a 4G adaptor. Källa: Farmer so sick of poor internet signal he built DIY mast | Daily Mail Online

By | 2015-08-18T19:57:57+00:00 augusti 18th, 2015|Teknik|0 Comments

Insändarsvar om kvartersnamn

Har idag skickat in detta insändarsvar till HN - vi får se när det kommer in: Svar på insändare om kvartersnamn Signaturen ”ingen Stadskännare” tog i en insändare i torsdags upp frågan om den flitiga användningen av kvartersnamn i kommunen. Jag förstår problemet i högsta grad men när det gäller ex vis våra beslut i Byggnadsnämnden så är både bygglov och detaljplaner kopplade till fastigheten (inte personen eller adressen) och då är det fastighetsbeteckningen som måste stå i alla beslut och protokoll och i stan används då oftast kvartersnamnen plus ett nummer för att identifiera fastigheten. Det är ju heller inte [...]

By | 2015-07-12T19:43:38+00:00 juli 12th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 25 juni 2015

Junisammanträdet i byggnadsnämnden brukar vara det kanske mest omfattande under året och så blev det även i år där vi hanterade över 80 ärenden. Anledningen är att det både för plan och bygglovsärenden finns mycket som ska göras över sommaren - alla som ska bygga något ex vis under semestern behöver ha sitt lov innan och vad gäller detaljplaner som berör inte minst sommarboende är det också lämpligt att lägga remisstiden på sommaren när man är i sina stugor  och dylikt. Bland besluten kan nämnas att vi nu godkänt ett planprogram som möjliggör c:a 50 nya villatomter i Stockakullaområdet i Stråvalla. [...]

By | 2015-06-25T18:47:07+00:00 juni 25th, 2015|Byggnadsnämnden|2 Comments

Byggnadsnämnden 28 maj 2015

Den här gången hade vi ganska lite frågor av allmänt intresse men vi gjorde bl a följande: Vi gav ett positivt planbesked för en annexbyggnad till hotell Havanna på fastigheten Vallgången 13. Sökanden har redan presenterat ganska konkreta planer på vad han vill bygga men det är viktigt att påpeka att det här beslutet bara handlar om att ett detaljplaneärende kan påbörjas nästa år, inte om någon viss byggnad -  utformningen och storleken på byggnaden måste anpassas till den kombination av villor och små hyreshus som finns i övrigt på den sidan gatan och i kvarteret i övrigt. Vi gav också [...]

By | 2015-07-08T11:08:51+00:00 maj 28th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 1 april 2015

På dagens sammanträde (som inte är något aprilskämt) hanterade vi bl a följande: Detaljplanen för ny skola och friidrottshall i södra Trönninge är nu antagen. Skolan är tänkt att ligga norr om Himleån och väster om Lindbergsvägen. I kommunen pågår också ett större programarbete för hela området mellan Trönninge och Himleån men detta är ett mera omfattande arbete som kommer att ta längre tid. Skolans detaljplan är utlyft från detta arbete eftersom skolan behöver komma fram snabbt. En annan detaljplan som också nu är antagen är den för Björnen 7. Detta handlar om gamla "ICA/EOL" bakom Ärlebo Bil som har inrymt [...]

By | 2015-07-08T11:10:20+00:00 april 1st, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 5 mars 2015

På gårdagens sammanträde i Bn hanterade vi bl a detta: Ett av ärendena var att vi gick igenom vår årsrapport för detaljplaneverksamheten för 2014 - detta är det första hela år vi haft ansvar för den verksamheten i sin helhet efter omorganisationen i mitten på 2013. Vi kan konstatera att vi under 2014 antagit (gjort färdigt) detaljplaner som innehåller möjligheter att bygga ungefär 600 nya bostäder - detta överträffar vår målsättning ganska rejält och är en avsevärt högre siffra än kommunen klarat tidigare år. Vår prognos för 2015 ser ut att ge antagna detaljplaner för ytterligare åtminstone 600-700 bostäder - återigen [...]

By | 2015-03-06T15:24:34+00:00 mars 6th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

LRF-årsmöte i Träslöv och Tvååker

I går kväll medverkade jag på det gemensamma årsmöte som LRF-avdelningarna i Träslöv och Tvååker hade på Grimetons Lantmän. Jag var inbjuden för att prata lite om aktuell byggnation, både dom stora pågående projekten i stan och om byggnation på landsbygden. Vi hade en mycket bra diskussion men mängder av kloka kommentarer (från deltagarna - inte från mej) och klockan gick. Jag vet inte riktigt hur länge det var meningen att jag skulle prata men första gången någon tittade på klockan hade det gått en timme och femton minuter - det här var utan tvekan ett av dom mera intressanta möten [...]

By | 2015-02-23T18:26:03+00:00 februari 6th, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 5 februari 2015

Igår hade vi det första sammanträdet med den nyvalda Byggnadsnämnden som skall sitta under 2015-18.  Eftersom vi har 7 nya den här perioden ägnades ganska mycket tid åt extra information och frågor kring procedurer - detta är helt naturligt. I och med detta blev också det första sammanträdet långt - vi började kl.08.30 och avslutade inte innan kl.16.00 på eftermiddagen. Vi kommer att ha en speciell utbildningsdag innan nästa sammanträde och då brukar mycket klarna för de nya, samtidigt som vi som varit med innan får en nyttig påminnelse om de nyheter som alltid kommer - ex vis har Plan- och [...]

By | 2015-02-07T15:50:15+00:00 februari 6th, 2015|Byggnadsnämnden|2 Comments