Blog

Blog/

Byggnadsnämnden 5 mars 2015

På gårdagens sammanträde i Bn hanterade vi bl a detta: Ett av ärendena var att vi gick igenom vår årsrapport för detaljplaneverksamheten för 2014 - detta är det första hela år vi haft ansvar för den verksamheten i sin helhet efter omorganisationen i mitten på 2013. Vi kan konstatera att vi under 2014 antagit (gjort färdigt) detaljplaner som innehåller möjligheter att bygga ungefär 600 nya bostäder - detta överträffar vår målsättning ganska rejält och är en avsevärt högre siffra än kommunen klarat tidigare år. Vår prognos för 2015 ser ut att ge antagna detaljplaner för ytterligare åtminstone 600-700 bostäder - återigen [...]

By | 2015-03-06T15:24:34+00:00 mars 6th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

LRF-årsmöte i Träslöv och Tvååker

I går kväll medverkade jag på det gemensamma årsmöte som LRF-avdelningarna i Träslöv och Tvååker hade på Grimetons Lantmän. Jag var inbjuden för att prata lite om aktuell byggnation, både dom stora pågående projekten i stan och om byggnation på landsbygden. Vi hade en mycket bra diskussion men mängder av kloka kommentarer (från deltagarna - inte från mej) och klockan gick. Jag vet inte riktigt hur länge det var meningen att jag skulle prata men första gången någon tittade på klockan hade det gått en timme och femton minuter - det här var utan tvekan ett av dom mera intressanta möten [...]

By | 2015-02-23T18:26:03+00:00 februari 6th, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 5 februari 2015

Igår hade vi det första sammanträdet med den nyvalda Byggnadsnämnden som skall sitta under 2015-18.  Eftersom vi har 7 nya den här perioden ägnades ganska mycket tid åt extra information och frågor kring procedurer - detta är helt naturligt. I och med detta blev också det första sammanträdet långt - vi började kl.08.30 och avslutade inte innan kl.16.00 på eftermiddagen. Vi kommer att ha en speciell utbildningsdag innan nästa sammanträde och då brukar mycket klarna för de nya, samtidigt som vi som varit med innan får en nyttig påminnelse om de nyheter som alltid kommer - ex vis har Plan- och [...]

By | 2015-02-07T15:50:15+00:00 februari 6th, 2015|Byggnadsnämnden|2 Comments

Nya strandskyddsregler

Var på förmiddagen på ett mycket intressant möte i Gödestad gamla skola som Landsbygdsrådet i Varberg anordnat om de nya strandskyddsreglerna. På mötet deltog representanter från landsbygdsrådet, länsstyrelsen och vi från stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden. Mötet var väl tänkt att mest handla om det beslut som länsstyrelsen tog före nyår om utökat strandskydd vid havet och några av de större sjöarna i kommunen. Många har uppfattat dessa som nya beslut men  i praktiken har länsstyrelsen i huvudsak tagit samma beslut enligt den nya lagstiftningen som redan gällt i många år enligt den gamla, dvs de sjöar som har fått ett utökat strandskydd till 200 [...]

By | 2015-01-14T16:39:17+00:00 januari 14th, 2015|Byggnadsnämnden|2 Comments

Byggnadsnämnden 11 december 2014

I går hade vi inte bara årets utan hela valperiodens sista sammanträde i byggnadsnämnden och då är ju tyvärr en punkt avtackningar av de som slutar. Den här gången var det 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som slutade i Bn, 6 av dessa flyttar till andra nämnder och styrelser nästa valperiod så det är bara 1 som "slutar på riktigt". Vi har varit ett trevligt och konstruktivt gäng och alla 7 kommer att saknas. Dom som slutar är: Margit Kastberg (m), Knut Aurell (m), Tobias Carlsson (fp), Margareta Torkelsson (s), Karin Ekeborg (mp), Christian Persson (c) och Roland Ryberg (s). [...]

By | 2014-12-12T14:28:38+00:00 december 12th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 13 november 2014

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a följande: Vi yttrade oss över Trafikverkets planer på en gång-/cykelväg längs gamla E6 från Stranninge i Falkenberg och upp till Ås vid Gamla Köpstad där den ansluter till den befintliga gc-vägen mot stan. För vår del ser vi inga hinder och hoppas att bygget kommer igång snabbt. Vi har också sagt ok till en kortare gc-väg förbi Bläshammar skola och norrut till infarten till det nya bostadsområdet. En detaljplan för c:a 5 nya "äldrelägenheter" vid Ringvägen i Veddige har nu fått ett positivt planbesked dvs ett planarbete kan påbörjas. Detaljplanen för Breared 2 dvs [...]

By | 2014-11-13T17:16:33+00:00 november 13th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 16 oktober 2014

På dagens, ovanligt korta, sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi har de senaste månaderna bjudit i cheferna för de kommunala förvaltningar och bolag som vi ständigt har ärenden gemensamt med för att få en bättre bild av hur dom jobbar och vad vi kan göra bättre tillsammans. Den här gången hade turen kommit till Margareta Björksund som är vd för VIVAB, det bolag vi har gemensamt med Falkenberg för att driva VA och renhållning i de båda kommunerna. Även om det inte var något nytt för mig personligen eftersom jag är med i VIVAB-styrelsen också, var det för resten av [...]

By | 2014-10-16T14:25:48+00:00 oktober 16th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 18 september 2014

Det var rätt spännande att studera nämndsledamöterna på dagens sammanträde - jag har sett samma sak flera gånger förut - dvs att det infinner sig en viss "seghet" veckan efter en intensiv valrörelse. Trots detta tog vi som vanligt ett antal kloka beslut: Vi har bl a de senaste månaderna bjudit in cheferna för de andra förvaltningar som har mycket med oss och våra ärenden att göra - den här gången var det Hamn- och Gatuchefen Henrik Petzäll som presenterade deras verksamhet och vi hade också en bra chans att diskutera hur vi hantera alla de ärenden där Hamn- och Gata [...]

By | 2014-09-18T15:34:16+00:00 september 18th, 2014|Byggnadsnämnden|0 Comments

Distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala lokaler

Lämnade igår in denna motion till kommunfullmäktige i Varberg: Distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala lokaler Distansarbetsplatser ger människor som har en lång sträcka till jobbet möjlighet att arbeta någon dag i veckan på hemmaplan och slippa pendla. Grundförutsättningen för detta är en effektiv och snabb internetuppkoppling och det är långt ifrån alla ställen i kommunen som kan erbjuda detta. Vi har dock byggt ut snabb fiberanslutning till i princip alla kommunala anläggningar runt om i kommunen. En del av dessa lokaler är heller inte riktigt fullt utnyttjade idag och här borde det vara enkelt att inrätta några distansarbetsplatser så att [...]

By | 2014-09-12T14:33:00+00:00 september 12th, 2014|Varberg|0 Comments

Låt Varbergs Bostads AB avyttra fastigheter för att finansiera nyproduktion av bostäder

I Centerpartiet har vi under flera år på olika sätt försökt förmå det kommunala bostadsbolaget att bygga mer utanför stan, i serviceorter och på andra mindre orter. Vi har bl a föreslagit i motioner till kommunfullmäktige att kommunen ska ändra sina ägardirektiv till bolaget för att uppnå detta. Vi har också föreslagit en delning av bolaget i två där det ena, efter mall från som det tidigare fungerade i Kungsbacka, har som uppgift att bara bygga utanför stan. Inget av dessa förslag har vunnit något gehör. Frågan är för viktig för kommuninnevånarna för att vi ska ge oss. Därför lägger vi [...]

By | 2014-09-09T09:18:19+00:00 september 9th, 2014|Centerpartiet, Varberg|0 Comments