Blog

Blog/

Byggnadsnämnden 22 oktober 2015

På gårdagens sammanträde hade vi som vanligt några ärenden av mera allmänt intresse: Bland annat gav vi ett positivt planbesked för Svärdfisken 29 etapp 2 vid Birger Svenssons väg. En etapp är det kontorshus som redan håller på att byggas och och nästa är delen närmast Monark där bl a Mekonomen idag ligger, Där har vi redan ändrat detaljplanen. Etapp 2 är området mitt emellan där Arbetsförmedlingen och en del annat ligger idag och där tänker man sig en blandning av kontor och centrumfunktioner i bottenvåningen och c.a 90 lägenheter ovanpå. Planarbetet är tänkt att börja till sommaren. Anledningen till att man [...]

By |2015-10-24T13:52:23+00:00oktober 23rd, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 24 september 2015

På dagens möte fanns det ganska lite som är av mera allmänt intresse av de 55 ärendena på listan men några "godbitar"  finns alltid: En av dessa var definitivt yttrandet över förslag till Fördjupad Översiktsplan för Norra Kustområdet. Jag kanske först måste förklara att Byggnadsnämnden inte är inblandade i den översiktliga planeringen - det svarar Kommunstyrelsen för - till skillnad från detaljplaner som är vårt uppdrag att göra. Vi är därför bara en remissinstans precis som alla andra. Den här fördjupningen handlar om området från Stråvalla ner till Tångaberg och väster om E6. Här ser kommunen att det händer så mycket [...]

By |2015-09-24T19:03:08+00:00september 24th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Centerpartiet kan bli Sveriges tredje största parti 

Centerpartiet har potential att bli Sveriges tredje största parti – med 27 procent av väljarna. Det visar en mätning från Demoskop som publiceras i Dagens Nyheter i dag. - Det är en riktigt spännande utveckling att se och det ger oss självförtroende och energi att kämpa ännu hårdare, säger Michael Arthursson, partisekreterare i Centerpartiet. Dagens … Källa: Centerpartiet kan bli Sveriges tredje största parti - Centerpartiet

By |2015-09-23T12:18:50+00:00september 23rd, 2015|Centerpartiet|0 Comments

Det finns inget beslut om Rådhuset

Har idag skickat in detta insändarsvar till både HN och VP eftersom insändaren fanns inne i båda - vi får se när den kommer in. Karin Ekeborg förfasar sig i dagens tidning över ett beslut som inte finns. Det enda beslut byggnadsnämnden i modern tid tagit om Rådhuset är när vi för ett drygt år sedan gjorde en ny detaljplan för Rådhuset och det borde Karin känna till eftersom hon själv var med i nämnden då. I och med att vi gjorde den planen fick också husets utseende ett formellt skydd (s.k. q-märkning) för första gången, något byggnaden aldrig tidigare haft. [...]

By |2015-09-02T16:44:27+00:00september 2nd, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Ny digital karta Varberg

För en dryg månad sedan svarade jag på en insändare om vår ständiga användning av fastighetsbeteckningar att det skulle komma en ny modern digital karta där man kan söka direkt på fastighetsbeteckning lika väl som gatuadress. Nu finns denna karta från Stadsbyggnadskontoret på kommunens webbplats. Du hittar den enklast genom att gå direkt till karta.varberg.se och sedan klicka på "Digitala Varbergskartan". På en datorskärm kan du också klicka på "Karta" allra längst uppe i det svarta fältet på kommunens webbplats. Den lilla menyn syns inte på en läsplatta eller mobil - där får du istället gå den "långa vägen" och välja i [...]

By |2015-08-30T10:07:04+00:00augusti 30th, 2015|Byggnadsnämnden, Varberg|0 Comments

Byggnadsnämnden 27 augusti 2015

På dagens sammanträde hade vi ovanligt få detaljplaneärenden och det är normalt direkt efter sommaren - många planer är ut på samråd eller granskning under sommaren och då hinner de inte göras färdiga för ett nytt beslut innan sammanträdena i september/oktober. En av de detaljplaner vi dock hanterade var den för Träslöv 8:39. Detta är den fastighet där det bl a legat ett gym och en boxningslokal och för längesedan en bilhandel vid Träslövsvägen. Här är det nu meningen att det ska byggas ett antal nya lägenheter i flerfamiljshus (c:a 55 st). Planförslaget går nu ut på samråd. Vi gav också [...]

By |2015-08-27T18:14:12+00:00augusti 27th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Farmer so sick of poor internet signal he built DIY mast | Daily Mail Online

Det här kanske vore något att pröva i Sverige också? Frustrationen är inte mindre på många håll på landsbygden i Sverige heller.   Richard Guy, 60, (pictured) who lives in a remote area of Salisbury Plain, battled for years with slow internet signal. So he built his own telephone mast and set up a 4G adaptor. Källa: Farmer so sick of poor internet signal he built DIY mast | Daily Mail Online

By |2015-08-18T19:57:57+00:00augusti 18th, 2015|Teknik|0 Comments

Insändarsvar om kvartersnamn

Har idag skickat in detta insändarsvar till HN - vi får se när det kommer in: Svar på insändare om kvartersnamn Signaturen ”ingen Stadskännare” tog i en insändare i torsdags upp frågan om den flitiga användningen av kvartersnamn i kommunen. Jag förstår problemet i högsta grad men när det gäller ex vis våra beslut i Byggnadsnämnden så är både bygglov och detaljplaner kopplade till fastigheten (inte personen eller adressen) och då är det fastighetsbeteckningen som måste stå i alla beslut och protokoll och i stan används då oftast kvartersnamnen plus ett nummer för att identifiera fastigheten. Det är ju heller inte [...]

By |2015-07-12T19:43:38+00:00juli 12th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments

Byggnadsnämnden 25 juni 2015

Junisammanträdet i byggnadsnämnden brukar vara det kanske mest omfattande under året och så blev det även i år där vi hanterade över 80 ärenden. Anledningen är att det både för plan och bygglovsärenden finns mycket som ska göras över sommaren - alla som ska bygga något ex vis under semestern behöver ha sitt lov innan och vad gäller detaljplaner som berör inte minst sommarboende är det också lämpligt att lägga remisstiden på sommaren när man är i sina stugor  och dylikt. Bland besluten kan nämnas att vi nu godkänt ett planprogram som möjliggör c:a 50 nya villatomter i Stockakullaområdet i Stråvalla. [...]

By |2015-06-25T18:47:07+00:00juni 25th, 2015|Byggnadsnämnden|2 Comments

Byggnadsnämnden 28 maj 2015

Den här gången hade vi ganska lite frågor av allmänt intresse men vi gjorde bl a följande: Vi gav ett positivt planbesked för en annexbyggnad till hotell Havanna på fastigheten Vallgången 13. Sökanden har redan presenterat ganska konkreta planer på vad han vill bygga men det är viktigt att påpeka att det här beslutet bara handlar om att ett detaljplaneärende kan påbörjas nästa år, inte om någon viss byggnad -  utformningen och storleken på byggnaden måste anpassas till den kombination av villor och små hyreshus som finns i övrigt på den sidan gatan och i kvarteret i övrigt. Vi gav också [...]

By |2015-07-08T11:08:51+00:00maj 28th, 2015|Byggnadsnämnden|0 Comments