Jag heter Stefan Stenberg, är 56 år och kommer från Stråvalla. Som kommunpolitiker är jag med i Kommunfullmäktige och VIVAB:s styrelse.

Framför allt är jag dock ordförande i Byggnadsnämnden – trevligare uppdrag kan man inte ha. Du har kontakt med massor av kommuninnevånare och de allra mesta kontakterna är positiva.

Kontakta mig:

Tel hem: 0340 – 65 02 04
E-post hem: stefan@stefanstenberg.net

Stadsbyggnadskontoret: 0340 – 88 153 (säkrast torsdag eftermiddag)
E-post kommunen: stefan.stenberg@varberg.se

Förutom mina kommunala uppdrag är jag också engagerad i detta:

Dina Viskadalen-Varberg
De lokala försäkringsbolagen som förr hette sockenbolag kombinerar en unik lokal kännedom med det stora bolagets muskler genom samverkan. Viskadalen-Varberg är resultatet av en sammanslagning av de 3 bolagen som varit verksamma i Varbergs och Marks kommuner (Viskadalen, Varbergsorten och Värö). De här tre bolagen slogs ihop under 2011 och heter nu Dina Viskadalen-Varberg. Här är jag med i styrelsen.

Centerpartiets kommunkrets i Varberg
Här är jag också med i styrelsen