hämtaAlliansregeringen har nu beslutat om våra prioriteringar för hur de 29 miljarder kronorna ska användas i Sverige 2014-2020. De nio regionalfondsprogrammen och det socialfondsprogram vi lämnar till EU-kommissionen för godkännande fokuserar på de strukturella utmaningar Sverige står inför.

Läs hela artikeln hät i Dagens Samhälle:
29 miljarder till tillväxt och jobb i hela Sverige Dagens Samhälle.