I måndags hade vi årsstämma i DINA Viskadalen-Varberg i Veddige Församlingshem. Under våren har vi lagt ner mängder av arbete på en sammanslagning med två angränsande bolag som skulle gå upp i vårt bolag. Tyvärr har detta gått i stöpet vilket jag beklagar.

Inte egentligen för vår egen skull eftersom vi har den särklassigt starkaste ekonomin och därför med råge klarar de nya krav på soliditet i försäkringsbolag som träder i kraft om något år alldeles på egen hand. Det var därför framför allt de två andra bolagen som hade behov av en fusion med oss men som sagt, tyvärr nådde vi inte ändra fram.

För egen del är jag omvald i styrelsen på 3 år vilket känns jättebra eftersom det är ett mycket stimulerande uppdrag i en likaledes mycket trevlig och kunnig styrelse.

På bilden ser vi ordföranden Stefan Norberg avtacka de tre avgående ledamöterna i styrelsen: Jenny Axinge, Holger Svensson och Stig Nilsson.