Igår “genomled” jag den dag på året då jag känner mig minst produktiv som politiker – det evighetslånga budgetfullmäktige.

Tanken med en sådan debatt är ju att visa skillnaderna mellan partierna för väljarna, men det är svårt att uppnå när man överens om nästan allt vilket gör hela tillställningen till ett långt sömnpiller.

Den enda fråga där skillnaden mellan majoritet och opposition blev tydlig och där den fundamentala skillnaden i synen på individen verkligen kom fram var paradoxalt nog i den eviga frågan om vårdnadsbidrag.

Själv resonerar jag ungefär så här (och jag tror jag är en ganska typisk borgerlig politiker i det resonemanget):

Personligen är jag ingen vän av vårdnadsbidragslösningen men detta är fullständigt ointressant. Det viktiga är att det finns ett antal föräldrar som tycker det är en fungerande lösning. Varför ska vi som politiker då förvägra dom denna möjlighet, speciellt som det är en billig lösning för skattebetalarna.

Socialdemokraterna och Vänstern resonerar istället så här:

Vi tycker inte om vårdnadsbidraget och eftersom vi vet bäst ska vi ta bort det alternativet för dom föräldrar som inte själva vet sitt eget bästa.

Tala om att göra skillnaden tydlig!