Byggnadsnämnden Varberg 20180301

På gårdagens byggnadsnämndssammanträde var det som vanligt några ärenden som är av mera allmänt intresse:

Bland annat lämnade vi förslag till Hallands museiförening på byggprojekt som vi tycker kunde vara aktuella för ett byggnadsvårdsdiplom. Det görs varje år vid samma tidpunkt – det är bara ett par objekt i hela Halland som får något diplom varje år så det är inte alls säkert att det blir något av dom som vi föreslår – det är helt upp till Museiföreningen. Vi har den här gången föreslagit 3 inbördes mycket olika byggprojekt som var och ett på sitt sätt kan vara värda ett diplom. Ett handlar om hur man med ganska små medel kan få en annan användning på ett “vanlig” bondgård utan att tappa karaktären, ett handlar om en äldre villa i bra skick men där man behövde dela upp huset i lägenheter för att använda det vidare och ett handlar om en äldre villa i mycket dåligt skick som krävde stora åtgärder för att överhuvudtaget kunna finnas kvar i framtiden. Dom tre föreslagna är respektive Rönnås lada, Jobsonska villan och Heijlska villan, vi får se vad Museiföreningen säger.

Den här gången har vi också antagit en ny detaljplan för Getakärr 4:1 och 6:15 – det är i grunden en enkel planändring så att man kan göra en rondell och en del annat vid infarten till sjukhuset.

En mycket större detaljplan är den för Svärdfisken 34 samt del av Svärdfisken 33 och 35 – den går nu ut på granskning (andra remissrundan). Den här planen rör hela området väster om Birger Svenssons väg mellan det som redan byggs just nu nere vid Monark ( i en separat tidigare plan) och hela vägen upp till Vagabond. Här ska man så småningom i ett par olika byggnader få plats med c:a 90 bostäder och ganska stora ytor för kontor och centrumfunktioner plus en hel del parkering mot järnvägen..

Detaljplanen för Kaninen 1 har vi nu antagit – den ger en möjlighet att ersätta det gula huset och de vita bakom som det är hopbyggt med i korsningen Engelbrektsgatan-Sveagatan med ett nytt högre hus som ger drygt 20 nya lägenheter.

Detaljplanen för Snidaren 1, 13, 14 och 15 (bakom Lorensberg) har varit mycket diskuterad och det fanns många åsikter under samrådet. Jag vill påstå att man har tagit intryck av detta och det nya förslag som nu går ut på granskning är kraftigt omarbetat. Det finns nu 3 helt separata hus som ligger indragna några meter från Sveagatan (inte direkt ute vi trottoaren). Höjderna är också bearbetade och den sista “vinkeln” mot Träslövsvägen (närmast Snidaren 2) har försvunnit. Totalt försvinner c:a 20 lägenheter jämfört med samrådsförslaget, men det får man köpa – helheten blir betydligt bättre.

Vi har också gett ett positivt planbesked för en ny väg mellan Kamremsgatan och Birger Svenssons väg. Det handlar om att kommunen tänker sig att göra en ny gata upp mot Susvind från Västkustvägen istället för det nuvarande industrispåret som ska bort, så att man kan komma till ex vis Wohlenstomten och det nya handelsområdet med bl a Biltema och Jula från “baksidan för att avlasta 153:an. Det blir då också en rondell nere vid Västkustvägen och där ansluter inte bara den här nya gatan utan också Birger Svenssons väg från andra hållet. I och med detta kommer det i fortsättningen att vara normala 4 gator in i Lassabackarondellen och inte som nu 5 vilket underlättar även där. Allt det här tycker jag låter jättebra men då måste vi först ändra detaljplanen och det är det vi kommer att göra nu.

På bygglovssidan har vi den här gången inga ärenden som jag bedömer är av mera allmänt intresse.

 

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll