På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden beslöt vi bl a följande:

Vi har ex vis för vår del sagt ok till ett antal ställplatser för campingbilar vid världsarvet i Grimeton men grannarna ska höras innan bygglov ges.

Ett annat ärende är att vi gett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av före detta antikvariatet och kafelokalerna vid gamla posten på Kungsgatan. Några grannar har haft åsikter men det verkar i praktiken som man blandat ihop två ärenden som i och för sig rör samma fastighet. Åsikterna handlar om påbyggnaden på de gamla postlokalerna som just möjliggörs i en detaljplaneändring men det här ärendet påverkar ingenting utvändigt,bara hur lokalerna i första våning i det befintliga huset används.

Vi har också gett två nya planbesked vilket innebär att  en planarbete kan starta (inte det samma som att det är säkert att det blir som sökanden vill – detta får själva planprövningen visa). Det handlar dels om möjligheten att bygga ett antal lägenheter i ett sammanhängande hus på två innergårdar i kv. Berget och dels om möjligheterna att bygga ett flerfamiljshus på tomten där Götagatans chark låg för några år som en fortsättning på det s.k. Räddningshemmet på fastigheten i jämte.

Den omdiskuterade detaljplanen för Sörsedammen 2 kommer nu, i något modifierad form, att skickas ut för granskning. Det har funnits en del protester mot att man, som man anser, tar en del av Påskbergsskogen i anspråk. Verkligheten är att det funnits en byggrätt på det omdiskuterade området för en s.k. A-tomt i över 40 år vilket innebär att kommunen närsomhelst under denna tid kunnat ansöka om bygglov för ex vis ett dagis eller skolbyggnad och genast fått detta. Bedömningen är också att den del som ska bebyggas egentligen inte hör till själva Påskbergsskogen som slutar vi gärdsgården, utan istället består av ungskog som vuxit upp som det alltid så småningom gör när ingen sköter ett område. Dessutom har kommunstyrelsen redan gett ett företag markanvisning på fastigheten vilket i alla fall enligt min bedömning gör det ännu svårare att ta bort byggrätt i detta sena skede. Det vi gjort är att lägga in mer naturmark i planen mot skogen och växlat husen så att det största inte länge ligger närmast skogen.

Ett annat intressant ärende är Igladammen 11 dvs gamla Shellstationen (ST1) på Södra Vägen. Det finns nu ideer om att ändra byggnaderna till restaurang/kafe. Innan beslut om förhandsbesked tas måste vi höra grannarna och räddningstjänsten (närheten till bensinpumparna).

Vi hade ytterligare ett ärende om uppställning av campingbilar. Den här gången handlar det om ett tidsbegränsat lov för ett mindre antal vagnar som ska kunna ställas upp på prov på piren utanför Stena Lines byggnad i hamnen. Ambitionen från Hamn- och Gatuförvaltningen är att ge ett bidrag till lite mera “liv” i denna del av innerhamnen.

Ett annat intressant ärende, Prosten 8, som det stod en notis om i Hn så sent som igår har nu fått sin lösning. Man hade inne på gården, utan bygglov, uppfört ventilationsanläggningar för gymmet i bottenvåningen, som hamnade precis framför fönstren för en eller ett par lägenheter. Som tidningen rapporterade igår har bostadsrättsföreningens överklagande inte fått något gehör utan Byggnadsnämndens föreläggande att ta bort byggnaden har gått igenom. Samtidigt med detta ärende har man dock tagit fram en ny lösning som vi med glädje kunde ge bygglov till på dagens sammanträde som blir mycket snyggare och inte ligger i vägen för några av de boende.

Detta är som vanligt bara några av alla de 59 ärenden vi avgjorde idag. Vill du läsa hela protokollet kan du som vanligt göra detta om c:a en vecka på kommunens hemsida.