På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi hade bl a en inledande information om ett projekt vår förvaltning ska göra tillsammans med länsstyrelsen där man ska se över de olika stadsdelarna i stan och identifiera saker som kännetecknar de olika delarna och som det är viktigt att försöka bevara. Det första man säkert tänker på är hur husen är utformade (många områden är ju byggda ganska enhetliga och typiska för sin tid) men det kan också handla om helt andra saker som särskiljer och utmärker de olika stadsdelarna. Tanken är att den här inventeringen sedan ska vara till hjälp i Stadsbyggnadskontorets och Byggnadsnämndens arbete men kanske framför allt ett stöd för den enskilde fastighetsägaren som kan få tips på vad man bör och inte bör göra.

Vi har också skickat ut en planändring på Getterön som ska möjliggöra att man inreder sommarlägenheter i uthusen till två av de gamla befintliga gårdarna på norra delen av ön.

Nämnden har också sagt OK till en planläggning som möjliggör att man bygger lägenheter i och runt f.d. prästgården i Veddige. Byggnationen beskriv i första hand vara tänkt som mindre lägenheter för äldre och ungdomar.

Vi har också skickat ut en mindre detaljplan i nordvästra delen av Årnäs på samråd. Planen reglerar byggrätterna på de befintliga husen och medger också 3 nya tomter.

………………..

Förutom dessa ärenden hanterade vi som vanligt mängder av “vanliga” bygglov på enskilda hus. Det är påfallande att det i fler och fler ärenden som gäller byggnation utanför stan blir långa diskussioner i nämnden om att det finns hästar i närheten och hur detta påverkar möjligheten att bygga. En del förespråkar att man hela tiden måste tillämpa fasta gränser i meter till stall respektive hagar och det kan ju låta enkelt. Problemet med ett sådant förhållningssätt är att vi helt enkelt inte kan bygga något på stora delar av landsbygden och man säger ju också då att hästen går före människorna.

Jag köper inte det resonemanget. Vi måste göra avvägningar som innebär att det i vissa lämpliga områden väger tyngre med hästar och stall och att vi där inte får begränsa möjligheterna att ha häst, medan det i andra områden är viktigast att få fram bostäder.