På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande:

Vi har nu ånyo gett bygglov till lägenheterna i den gamla folktandvården i Tvååker efter en planändring. En granne upptäckte ju en regel om max 2 lägenheter per fastighet och använde detta för att överklaga bygglovet förra gången.

Detaljplanen för Ryttaren 17 och 18 (korsningen S:a Vägen – Bandholzgatan) har vi för vår del nu godkänt. Antagandet sker i kommunstyrelsen och efter detta tror jag det är mycket sannolikt att planen överklagas vilket innebär att det tar ett tag innan man kan börja bygga.

Vi har också nu för nämndens del antagit en detaljplan för det område norr om Pilgatan i Trönninge där man ska bygga två stora barnstugor och några villor. En förutsättning för att det ska vara definitivt klart är att kommunstyrelsen tar exploateringsavtalet på sitt sammanträde den 18/12.

En ny detaljplan för Sörsedammen 2 dvs området i söder vid Västkustvägen mellan barnstugan och det nuvarande bostadsområdet på Sörse går nu ut på samråd, dvs en första remissrunda. Konceptet med miljövänliga passivhus med lite “annorlunda” arkitektur kan bli ett spännande inslag i Varberg.

Vi har för vår del också sagt ok till den planerade (och omdiskuterade) gruppbostaden i kv. Gasellen. Det finns väl en risk att någon blandar ihop olika nämnders roller här (precis som med bastubygget vid Skarpe Nord) och tror att det är vi som beslutar om att bygga en gruppbostad. Så är det inte, vår uppgift är att pröva en bygglovsansökan mot plan- och bygglagen och den gällande detaljplanen – beslutet om att bygga en gruppbostad eller inte på platsen tas på annat håll i kommunen.

Vi har dessutom diskuterat våra taxor för nästa år och där blir det inga höjningar alls (det är ju inget självändamål att höja en taxa – vi har kravet att ha full kostnadstäckning på den delen av verksamheten som är finansierad med taxor och det bedömer vi att vi klarar ändå).

Det kompletta protokollet hittar du som vanligt här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.