katbyggPå dagens sammanträde hanterade vi  bl a följande:

Vi yttrade oss över Trafikverkets planer på en gång-/cykelväg längs gamla E6 från Stranninge i Falkenberg och upp till Ås vid Gamla Köpstad där den ansluter till den befintliga gc-vägen mot stan. För vår del ser vi inga hinder och hoppas att bygget kommer igång snabbt.

Vi har också sagt ok till en kortare gc-väg förbi Bläshammar skola och norrut till infarten till det nya bostadsområdet.

En detaljplan för c:a 5 nya “äldrelägenheter” vid Ringvägen i Veddige har nu fått ett positivt planbesked dvs ett planarbete kan påbörjas.

Detaljplanen för Breared 2 dvs området runt saluhallen vid torget och parkeringen sydväst därom är nu antagen. Området kommer att ge c:a 75 nya lägenheter i två punkthus (varav det ena direkt ovanpå saluhallen) och en lägre “länga” i västra delen av parkeringen närmast rondellen.

Vi har också sagt nej till en planbeskedsansökan för bostäder inne på Monarkområdet. Detta innebär inte att man aldrig kan bygga där men det tänkta området ligger mycket nära järnvägen och eftersom det inte är exakt på  metern låst var järnvägen kommer att läggas ” i sidled” ännu är det för tidigt att planera bostäder som kanske kommer att bli bullerstörda.

På bygglovssidan har vi bl a hanterat den planerade ombyggnationen av Lottastugan i Societetsparken.

Vi har också tyvärr varit tvungna att säga nej till ett par ansökningar för nya villor på landsbygden med hänvisning till närheten till befintliga hästgårdar. Här går inte sunt förnuft och lagstiftning hand i hand. Sunda förnuftet säger, som jag ser det, att du “får stå ditt kast” om du bygger nära en befintlig gård med djurhållning, ofta hästar.

Så ser tyvärr inte lagstiftningen det, det har ingen betydelse vem “som var där först”. Boendet har alltid företräde och klagar dom som bor i villan på störningar från djuren (hästarna) och Miljö och Hälsa finner att det finns sådana är det verksamheten som får göra inskränkningar – alldeles oavsett om djuren redan fanns där när villan byggdes eller såldes vidare.

Av dom skälen har vi i ett antal år varit tvungna att vara mycket restriktiva med nya avstyckningar i närheten av djurhållning, av hänsyn till möjligheterna att driva verksamheter på landsbygden.