Får börja med att be om ursäkt att jag inte lagt upp detta direkt efter sammanträdet som jag brukar göra, men bättre sent än aldrig.

På senaste nämnden hade vi som vanligt ett antal ärenden som är av mera allmänt intresse:

Bland annat tog vi en ny taxa för vår verksamhet som tyvärr innebär att det blir dyrare att exempelvis få  ett bygglov för en normal villa. Anledningen till detta är att vi får en ny lagstifning som träder i kraft 1 maj och denna innebär att det kommer in flera nya moment i hanteringen av bygglov och inspektioner vilket innebär mera arbete för våra tjänstemän och detta i sin tur innebär högre taxor, eftersom den här verksamheten ska vara självfinansierande. Ändringarna är inte av ondo i sig, jag anser att rättssäkerheten för den enskilde förbättras. En av de  större förbättringarna är att bygglov nu äntligen vinner laga kraft precis som detaljplaner, men som sagt det innebär fler rutiner och därmed högre taxa.

Vi har bl a gett bygglov till en s.k. ställplats för husbilar vid den nya parkeringen för Naturum vid getteröreservatet mitt emot reningsverket.

Vi har också gett bygglov till ett s.k. gårdsverk i Klastorp dvs ett vindkraftverk av mindre typ (max 50m höjd) som inte regleras i kommunens översiktplan där det finns angivet utredningsområden för vindkraft, men detta gäller då större verk.

En detaljplan för Stadshotellet som möjliggör att man gör en permanent tillbyggnad på samma plats där man sedan många år haft en sommarservering mot Kungsgatan. Planen är nu på samråd. Av någon anledning var vi inte överens om detta utan folkpartirepresentanten begär en votering som han “hårfint” förlorade med rösterna 10 mot 1.

En annan detaljplan som säkert intresserar många är den för kvarteret Trädgården dvs påbyggnaden av Gallerian (gamla Domus) med en våning och också ett nytt parkeringshus i “kapsylparken” bakom Systembolaget. Denna plan är nu också ute på  samråd. En av många saker att fundera på är hur man löser trafiken i området, inte minst till parkeringshuset,  tills dess järnvägen försvinner.

Vi har också gett bygglov till ett flerfamiljshus med 10 lägenheter i kv. Bocken dvs vid Magasinsgatan omedelbart väster om Västkustvägen (gamla E6 genomfarten).

 

Som vanligt hade vi också ett stort antal ärenden som första hand berör den sökande och de närmaste grannarna, dessa redovisar jag inte här men du kan hitta dom i protokollet på kommunens hemsida.