Byggnadsnämnden 16 december 2010

//Byggnadsnämnden 16 december 2010

Byggnadsnämnden 16 december 2010

På dagens sammanträde hanterade vi  bl a följande ärenden:

Vi har bl a yttrat oss positivt om en motion om att ta fram fler s.k. ställplatser för husbilar. Allt fler turister kommer till Varberg med husbil och står bara sällan på reguljära campingplatser eftersom man inte erfordrar hela den servicen – då måste vi kunna erbjuda andra ställen som kan ge en basservice för deras behov också.

Den här gången hade vi också ett par ansökningar om vindkraftverk i Gammalsgärde och Spannarp. Inget av områdena finns med bland dem som pekats ut för framtida vindkraft i den helt nya översiktsplanen och i och med detta avslog vi båda.

Vi har också beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom om de båda omskrivna “radhusen” i Kärradal. Detta gör vi eftersom vi ju fått olika beslut från två olika överklagande instanser hur vi ska tolka den s.k. byggnadshöjden som är avgörande för det här ärendet. Vi vill ha klarhet i detta så vi vet hur vi ska hantera andra liknande ärenden i framtiden där man bygger hus med mer än en bostad på en lutande tomt och då “trappar” byggnaden efter tomten.

2 detaljplaner för för en utbyggnad av Kärradals camping söder om Torpavägen och ett nytt område med fritidshus ytterligare söder om detta ner mot Kärravägen och påfarten till Västkustvägen är nu på utställning.

Vi har också skickat ut en detaljplan för c:a 10 nya tomter innanför Lindgården i Trönninge på samråd.

Detta är bara några av sammanlagt 87 ärenden vi hanterade på sammanträdet – men de flesta av dessa berör egentligen bara den som söker och de närmaste grannarna.

Vill du veta mera kan du som vanligt hitta det kompletta protokollet här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.

By |2013-10-21T15:23:21+00:00december 16th, 2010|Byggnadsnämnden|2 Comments

About the Author:

Jag heter Stefan Stenberg, är 61 år och kommer från Stråvalla. Är ordförande i Byggnadsnämnden i Varberg sedan valet 1998 - det roligaste uppdrag man kan ha som politiker. Är dessutom med i styrelserna i DINA Försäkringar och Räddningstjänst Väst.

2 Comments

  1. sune 26 december, 2010 vid 23:26

    Bra att ni överklagar mätmetoderna för radhusen i Kärradal. Alla kommuner mäter olika är min erfarenhet.
    Men, hur gör ni med byggytan? Överstegs inte den kraftigt iom att man byggde två våningsplan, istället för ett som bygglovet medgav?

  2. Stefan Stenberg 27 december, 2010 vid 09:55

    Jo det stämmer, det är två problem med den här byggnationen. Dels det här om tolkningen av byggnadshöjden som ärendet just nu handlar om. Dessutom är det ju tyvärr så att man inte byggde enligt det givna bygglovet utan valde en annan lösning, som precis som du skriver, innebär att huset formellt blir ett tvåvåningshus som strider mot planen. Sökanden har i efterhand försökt få oss att ändra bygglovet eller detaljplanen för att möjliggöra detta men det har vi i Byggnadsnämnden sagt nej till.

Kommentera gärna (modereras och visas därför inte genast)