På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande av mera allmänt intresse:

Vi godkände för vår del detaljplanen för Ankarskolan och Ankarvallen. Den kommer nu att antas av Kommunstyrelsen så snart som möjligt så att bygget kan komma igång. den här planen har gjorts med “raketfart” efter det att vi fått uppdraget.

Vi har också gett Agrells camping i Apelviken tidsbegränsat lov ett tag till. Anledningen till de tidsbegränsade loven är att campingen kommer att påverkas av den nya vägen till Kåsa när den byggs ut och då vet vi inte exakt vilka platser på campingen som kan vara kvar.

En ny detaljplan för bostäder i området för det gamla Arboretumet vid Prästakullen och i slänten upp mot Träslövs trädgård går nu ut på samråd. Det är Derome som kommer att exploatera området med en blandning av villor , grupphusbebyggelse och flerfamiljshus.

En annan lite mindre plan som också kommer att resultera i nya bostäder i ett flerfamiljshus är den för hörnet Ö:a Vallgatan – Borgmästargatan där det idag ligger en låg envåningsbyggnad i vit tegel och ett äldre tvåvånings trähus. Också denna detaljplan kommer nu att gå ut på samråd.

Ytterligare en detaljplan som nu går ut på samråd är den för etapp två av Smeakalles Äng i Tvååker. Man fortsätter österut från den nuvarande planen på södra sidan av Fastarpsvägen.

En detaljplan där man nu tar ett nytag med en annan lösning för att klara bullret från Trädlyckevägen är planen för Atle 1 dvs öster om krematoriet. Den nya lösningen för byggnationen går nu ut på förnyad utställning.

Vi har för vår del sagt ok till Vbg:s Bostads byggnation på Gamleby 8 dvs ett större hus längs Lilla Drottninggatan och ett mindre mot Magasinsgatan – det finns en del detaljer att fortfarande klara ut så  att vi har delegerat till den handläggande tjänstemannen att kunna ge det formella beslutet när allt är klart.

Ett annat bygglov var det för några neonskyltar på Pallisaden 2 dvs på det blivande hotell Havanna.

Detta var bara några av ärendena – vi hade ex vis ett antal ytterligare bygglovsärenden och strandskyddsdispenser, men de flesta av dessa berör i regel bara den sökande och kanske de närmaste grannarna och har som jag ser det mindre allmänt intresse.

Vill du läsa hela protokollet får du vänta en vecka tills det är justerat – då ligger hela protokollet här på kommunens hemsida.