katbyggPå dagens, ovanligt korta, sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi har de senaste månaderna bjudit i cheferna för de kommunala förvaltningar och bolag som vi ständigt har ärenden gemensamt med för att få en bättre bild av hur dom jobbar och vad vi kan göra bättre tillsammans. Den här gången hade turen kommit till Margareta Björksund som är vd för VIVAB, det bolag vi har gemensamt med Falkenberg för att driva VA och renhållning i de båda kommunerna. Även om det inte var något nytt för mig personligen eftersom jag är med i VIVAB-styrelsen också, var det för resten av nämnden en nyttig påminnelse om hur stor denna verksamhet är och hur viktigt det är att vi hittar gemensamma lösningar för att göra vår verksamhet effektivare.

En ny taxa för 2015 för vår verksamhet är nu antagen för vår del (görs slutligen av Kf) – ny säger jag med viss modifikation eftersom det bara handlar om lite justeringar i marginalen. Den stora genomgång vi egentligen skulle gjort får vänta till nästa år eftersom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) inte har fått fram sina förslag ännu och det är deras förslag till taxor som nästan alla kommuner i Sverige utgår från och sedan modifierar efter de lokala förutsättningarna.

Vi hade också en genomgång av våra detaljplaneärenden, något vi nu ägnar mycket tid åt eftersom vi sedan ett år tillbaka fått hela ansvaret för kommunens planverksamhet. Som det ser ut nu kommer vi under de två åren 2014 och 2015 totalt att färdigställa detaljplaner som ger c:a 1300 nya bostäder varav c:a 550 är hyresrätter och nästan 400 är villor, resten är bostadsrätter eller sådant vi inte kan säga idag exakt vad det blir ( en detaljplan särskiljer inte på hyres- och bostadsrätter – den anger bara byggnaderna, inte upplåtelseformen). Vårt mål var 900 bostäder på 2 år så det överträffar vi med råge.

En detaljplan för 30 nya marklägenheter på Limabacka är nu antagen – det handlar om den idag obebyggda marken närmast fotbollsplanen.

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs ett planarbete kan inledas) för att ta fram ett flerfamiljshus på Pilsberg 17 0ch 18 vid Ringvägen – mitt över gatan från den gamla affären Målet (om det är någon som kommer ihåg den).

Två andra detaljplaner för villabebyggelse är också färdiga för antagande dels Smeakalles Äng etapp II i Tvååker och dels en detaljplan för Trönningenäs som kallas C1 (väster om det befintliga nya villaområdet närmast Fyrstrandsvägen). Här är det dock dels ett exploateringsavtal för dagvatten (Tvååker) och dels en Natura2000-utredning från länsstyrelsen (Trönningenäs) som inte är klara. För att inte tappa tid på dessa har vi löst det så att jag som ordförande kan anta planerna på delegation så fort dessa båda papper är klara.

Bland bygglovsärendena är det  som vanligt färre som är av allmänt intresse:

Ett ärende som är värt att nämna är dock barackerna från Ringhals som ett tag var tänkta att bli ett tillfälligt vandrarhem i hamnen i Bua. Vi tog inte ställning till detta i första läget utan skickade bara ut ansökan på remiss till berörda och detta stötte som ni säkert sett i tidningarna på massiv kritik vilket innebär att ansökan nu i praktiken är tillbakadragen. Det vi nu har gett tillfälligt lov på några månader för  har alltså inget med hamnen att göra, utan innebär bara att barackerna kan stå kvar till mars nästa år på den plats på kommunens mark öster om Bua samhälle där dom idag är uppställda i avvaktan på vad som ska ske med dom sedan.

Som vanligt hittar du hela protokollet här på kommunens hemsida om en dryg vecka när det är justerat.