På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi fick en rejäl genomgång av innehållet i den fritidshusutredning som är på väg fram till kommunfullmäktige. Den här planen kommer att ge oss massor av jobb med att ändra ett större antal fritidshusplaner, där man i utredningen föreslår att man skall ge ökad byggrätt för att ge större möjligheter till helårsboende. Detta var en av de frågor vi i Centerpartiet slogs för när vi antog Översiktsplan 2010 i kommunfullmäktige.

En detaljplan för Sönnermarksvägen (väster om kyrkan i Läjet) som ger plats för ett antal marklägenheter och villor har vi för vår del godkänt och skickat till kommunstyrelsen för antagande.

Detta borde vara den sista detaljplan vi gör så med efter gårdagens beslut i kommunfullmäktige om ändrad arbetsfördelning mellan Kommunstyrelse och Byggnadsnämnd. Detta innebär att vi i fortsättningen kommer att anta även de detaljplaner som hanteras med s.k. normalt planförfarande. Principiellt viktiga planer kommer vi dock (precis som hittills Kommunstyrelsen gjort) att skicka till Kommunfullmäktige för antagande. Detta bör innebära en avsevärd effektivisering.

Detaljplanen för Träbearbetningsmuseet i Åsby är nu också äntligen klar.

En ny detaljplan för Fläkten 3, 4 och 6 går nu ut på samråd. Detta handlar om Bildepoten som har köpt gamla Varbergsrör och den bostadsfastighet som fram tills nu legat mot Värnamovägen och där ska utöka sin verksamhet.

En ny detaljplan för Eliassons båtvarv och båtklubbens område i jämte går nu också ut på samråd. Planen ger utbyggnadsmöjligheter för varvet och större ytor för båtklubben men möjliggör också en breddning av vägen ut till hamnen där den är som smalast och plats för en ny miljövänlig spolplats för att göra ren båtar.

Vi har dessutom gett positivt planbesked för en ny plan i kv. Katten som kommer att ge större byggrätter på fastigheten. Planbesked innebär bara ett godkännande av att dra igång en planläggning inte ett löfte om ett visst innehåll – det får ge sig i det fortsatta planarbetet.

Ytterligare en ny detaljplan, som nu går ut på samråd, är den för Ryttaren 16 dvs det område som bl a innehåller den gamla väderkvarnen på S:a Vägen. Den plan vi hanterat söder om detta planområde på Ryttaren 17 och 18 har ju varit omdiskuterat och det finns väl anledning att tro att en del grannar kommer att ha åsikter även om detta.

En propå om att inrymma en restaurang i den gamla byggnaden på Igladammen 11 (gamla Shell på S:a Vägen) har vi tyvärr måst avslå eftersom iden inte vann gehör bland grannarna och användningen formellt är planstridig. Tyvärr säger jag, eftersom jag personligen anser tycker det hade varit en vettig användning av en byggnad som idag står tom och som man inte kan göra vad som helst med p g a närheten till automatstationen.

Vi har också gett ett positivt förhandsbesked på tillbyggnad av Karlssons i Veddige som ska inrymma ett par nya butikslokaler.

Förutom detta hade vi som vanligt ett stort antal ärenden som berör enskilda villor och fritidshus om som jag bedömer är av ringa intresse för andra än de närmast berörda.

Du hittar som vanligt det kompletta protokollet här på kommunens hemsida om c.a en vecka när allt är justerat.