På gårdagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av mera allmänt intresse.

Något vi har uppe vart och vartannat sammanträde är förelägganden till fastighetsägarna att lösa de enkelt avhjälpta hinder som ska fixas för att allmänna lokaler ska bli mer tillgängliga för handikappade. I bland är det som jag ser det ren slöhet från fastighetsägarna – det kan t ex handla om att göra enkla kontrastmarkeringar så att även synsvaga ser skillnad på  dörren och fönstret i jämte när man ska gå in i lokalen – vi hade ett par sådana ärenden nu och det skulle rimligtvis inte behövas, men om man efter information och påminnelser inte gör något har vi inget annat att göra än ett föreläggande.

Vi hade också uppe Hallands Museiförenings diplom för byggnadsvård där vi lämnar förslag. För 2011 föreslog vi två objekt:

  • dels Norrgatan 3 – det hus som åtminstone äldre varbergare fortfarande  kallar Klädescentralen och de yngre kanske Tovedals
  • dels föreslog vi  renoveringen av Stadshuset (gamla realskolan) – har ni inte varit inne där bör ni ta en titt och ser hur man återställt korridorerna till i princip det utseende det hade för 100 år sedan

En detaljplan för bostäder vid Träslövsvägen på fastigheterna Mandarinen 1 och 2 (gamla Stures Bröd och kommunens fastighet i jämte) är nu på utställning. Planen ger en möjlighet till 3-våningshus på Sturestomten och 4 våningar närmast Träslövsvägen. Det har funnits en hel del åsikter bland grannarna men jag anser nog att 3 våningar närmast grannarna känns som en ganska vettig kompromiss mellan stadsbilden och behovet av nya bostäder.

En annan omstridd plan är den som bl a innehåller ett vandrarhem i gamla prästgården i Ås (vid Trämuseet). Efter en lång rad justeringar efter samrådet är nu även denna detaljplan på utställning.

Ett litet men principiellt ärende är en ansökan om en fasadändring vid Vindrosvägen (mitt emot Nöjesparken/Sparbankshallen. den här frågan är principiellt viktig eftersom det handlar om hur vi ska behandla ärenden där en enskild fastighetsägare vill göra en ändring av ett hus i ett grupphus- eller radhusområde som en gång byggs med ett enhetligt utseende på alla hus. Detta är inga enkla ärenden att hantera – den enskilde har ett självklart intresse av att kunna göra förändringar på sitt hus samtdigt som säket många andra i området har ett intresse av att man behåller den gemensamma karaktären i området.

Vi har också sagt att det för vår del är OK med 5 parhus på Smealyckevägen i Stråvalla.

Detta var bara några av dagens 64 ärenden – resten hittar på Varbergs Kommuns hemsida under “Politik – Protokoll – Byggnadsnämnden”

[button color=”gray” link=”http://www2.varberg.se/templates/01.asp?sida=2819″ target=”_blank” font=”georgia” textcolor=”#e08c38″ bgcolor=”#40454d” align=”left”]Byggnadsnämndens protokoll[/button]