Första byggnadsnämnden för året och över 90 ärenden på listan – den höga takten i byggverksamheten visar inga tecken på att avta. Som vanligt tar jag bara upp de ärenden jag tror är av mera allmänt intresse:

Vi har bl a nu gett två nya positiva planbesked i kvarteret Tattarkullen.  Ansökningarna gäller formellt de båda norra fastigheterna (Tattarkullen 15 och 16) i kvarteret tvärs över gatan mot Försäkringskassan och gamla Marmeladfabriken men när vi går igång med att göra detaljplanen om något år är det troligt att vi tar ett grepp över hela kvarteret ända ner till Magasinsgatan.  Det här kvarteret kommer att ligga mycket centralt intill det nya resecentrumet om några år.

Vi har också gett ett nytt planbesked för att ändra den befintliga planen och lägga till en del nya tomter i Stämmetområdet längs vägen mellan Kärradal och Torpa.

Ytterligare ett positivt planbesked gäller den mark kommunen nyss köpt mellan Motorvägen och Himle samhälle från den gamla stugbyn och norrut. Här är det meningen att vi ska göra en ganska stor detaljplan för industri och verksamheter. Sådan mark behövs i anslutning till våra motorvägsavfarter.

Detaljplanen för kv. Falkenbäck är nu antagen på nytt efter att Länsstyrelsen upphävt det förra beslutet.

Den flitigt omskrivna detaljplanen för Krukmakaren 13 är nu också antagen. Efter återremissen i december är byggnaderna sänkta en aning men vi har framför allt styrt upp baksidan av husen (mot grannarna) hårdare i planen så att man nu bara kan ha ett “taklyft” en del av huset – förut hade man en formell möjlighet att bygga “fulla våningar” hela huset längd bakåt mot innergården. Jag tror inte grannarna är helt nöjda med detta men vi tror det är en rimlig kompromiss – det är viktigt att veta att det redan idag sedan gammalt finns en detaljplan som inte utnyttjats som ger möjlighet att bygga betydligt mer än de gamla hus som står där idag.

En detaljplan för Bläshammar 5:1 m fl som vi trodde vi skulle kunnat anta redan i december går nu istället ut på ny granskning. Detta beror på att Skanska som ska bygga ut planen har tagit fram nya s.k. BoKlok-hus som har andra dimensioner än de man byggt tidigare vilket gör att planen måste ändras för att kunna inrymma sådana hus.

På bygglovssidan var det den här gången mest enstaka villor och liknande som kanske inte är av ett bredare intresse vart och ett men tillsammans ger de ett rejält tillskott till bostadsproduktionen i kommunen inte minst på landsbygden. När jag räknade samman de bygglov och förhandsbesked vi gett utanför planlagt område  under 2016 blir det c:a 65 stycken nya villor.

Som vanligt hittar du hela protokollet här på kommunens webbplats om en dryg vecka när det är justerat.