katbyggPå gårdagens sammanträde hanterade vi bl a följande:

Vi har nu antagit en ny detaljplan för Nålmakaren 10 dvs det vita tegelhuset och det angränsade trähuset i hörnet Borgmästargatan/Ö:a Vallgatan med lokaler i bottenvåningen och två våningar bostäder ovanpå och en inredd vind överst.

Vi har också gett ett positivt planbesked till att bygga på en våning på husen på Högern 4 mellan Nyhemsgatan och Västkustvägen. Planarbetet kommer att påbörjas 2016.

På motsvarande sätt har vi gett ett positivt planbesked för Kaninen 1 som innefattar det gula huset i korsningen Sveagatan/Engelbrektsgatan och huset närmast öster om detta  som båda är tänkta att ersättas med nya hus som innehåller bostäder – även detta planarbete är tänkt att påbörjas 2016.

Detaljplanen för Bålverket 6 m fl vid Ringvägen/Rosenfredsgatan är nu antagen – även här är det tänkt att bli fler bostäder där man ersätter ett hus och bygger om/till det andra.

Den stora detaljplanen för Lektorn 8 som ska medge c:a 230 nya hyreslägenheter på det nuvarande parkeringsområdet väster om Sörse går också framåt – nu är det dags för steg två dvs granskning.

Även detaljplanen för ett nytt flerfamiljshus på Ryttaren 16 dvs öster om kvarnen vid S:a Vägen är nu antagen.

En detaljplan för Trönningenäs Lindhov 1:22 kommer förhoppningsvis också att gå ut på granskning om någon vecka när vi fått det sista yttrandet från länsstyrelsen. Området ger en möjlighet att bygga c:a 40 nya villor och en förskola väster om Fyrstrandsvägen.

I media är det mycket diskussion om det tillfälliga vandrarhemmet nere vid hamnen i Bua. Här har vi skickat ut ansökan som den är på remiss till ex vis grannar och kommunen som markägare. Vi har alltså den här gången inte tagit ställning i nämnden ännu utan vill först få ett grepp om vad remissinstanserna säger.

Förutom detta har vi som vanligt hanterat ett stort antal bygglov som mera bara berör de mest “närstående”. Detta kan handla om allt från flerfamiljshus till villor (både i stan och på landsbygden) och ner mindre tillbyggnader, transformatorer och pumpstationer för avlopp. Dessa kan du hitta i det kompletta protokollet som finns på kommunens hemsida efter justeringen nästa fredag.