Byggnadsnämnden Varberg 20170622
Kommentarerna kommer lite sent den här gången – sammanträdet var i torsdags och sedan har det varit helg. Förr var sista sammanträdet före sommaren det på året som hade mest ärenden eftersom man vill få med så mycket som möjligt före sommaruppehållet – så är det inte riktigt längre  – ärendena är numera mycket jämnare fördelade över året – vi hade den här gången “bara” 61 ärenden.

Vi brukar börja sammanträdena med ett antal informationer bl a om PBL. Numera ändras Plan- och Bygglagen i några detaljer nästan varje månad. Min upplevelse är att det mera handlar om att regeringen ska visa handlingskraft än ändringar som faktiskt på ett påtagligt sätt gör det enklare för kommunerna – den här gången har man exempelvis tagit bort bygglovskravet för valstugor – ni förstår alla vilken oerhörd avlastning det är för kommunerna, 2-3 ärenden var fjärde år om man överhuvudtaget hanterar dessa med bygglov.
Den här gången hade vi också en rejäl genomgång av GDPR – om ni inte vet vad förkortningen står för så är ni i gott sällskap – det visste inte jag heller, men det var något engelskt. Det rör sig i alla fall om den nya dataskyddsförordningen som ska ersätta personuppgiftslagen – PUL (OBS! svensk förkortning) under 2018. Det här låter lite torrt och tråkigt men det kommer att ställa till en hel del problem för oss myndighetsnämnder som hela tiden ska hantera ansökningar från enskilda som enligt lagen i princip inte ska vara identifierbara i de handlingar som finns på nätet.
Vi hade också en avstämning med våra inspektörer om Bomlyckan 10 – Heijlska villan – vi har haft återkommande sådana rapporter. Om jag förstår det rätt (men det beror ju på byggaren)  kommer täckelset att falla senare i sommar – då kan Varbergsborna själva avgöra om man återskapat villan eller byggt något helt annat som några påstår. Det har hela tiden handlat om att villans utseende ska bevaras – det är ju det bestämmelserna i detaljplanen betyder. Att stora delar behövt bytas ut och att interiören redan var förvanskad i den förra renoveringen på 90-talet konstaterade inte minst Kulturmiljö Halland i sin rapport om huset.

På plansidan går nu detaljplanen för Kaninen 1 ut på samråd. Det handlar om att ersätta det gamla gula huset och det lite indragna vita 2-våningshuset precis bakom i korsningen Engelbrektsgatan-Sveagatan med ett nytt hus som kan ge ett drygt 20-tal nya lägenheter i varierande storlek i ett 4-våningshus med inredd vind och garage i källaren.

En ansökan om planbesked för Värö 2:1 har vi däremot sagt nej till. Det handlar om marken mellan skolan och kyrkan i Värö och  det här området ligger i det som den nya Föpen (fördjupad översiktsplan) för norra kusten pekar ut som det stora nya utbyggnadsområdet runt den kommande stationen. Här måste vi först göra ett planprogram för hela området för att klara ut de övergripande frågorna innan man börjar göra enskilda detaljplaner.

Vi har gett positivt planbesked för en ändring av det s.k. Stenen B-området i Tvååker. Det ska förhoppningsvis vara en enkel affär som bara handlar om att ge plats för ett större dagis än det som den gamla detaljplanen tänkte sig.

En ny detaljplan för Hägern 4, 6 0ch 8 går nu också ut på samråd  Det handlar om 3 redan bebyggda fastigheter mellan Västkustvägen och Nyhemsgatan närmast söder om Engelbrektsgatan. Man tänker sig att bygga på de befintliga husen med en ytterligare våning men också bygga två nya hus – det ena inne bakom de befintliga husen och det andra lite högre (6-våningar) huset är tänkt att byggas i hörnan där man svänger in från Engelbrektsgatan – här ersätter man det befintliga äldre trähuset (tror jag det är) ute i hörnet som är sammanbyggt med ett tegelhus idag. Det här kommer att ge c:a 50 nya lägenheter i området förutom det  80-tal som redan finns där idag.

På bygglovssidan är det kanske inte så mycket som är av mera allmänt intresse men vi har bl a hanterat följande:

Byggnationen av enstaka villor utanför plan brukar jag gärna prata om och den här gången är det så många som 9 st i bl a Björkäng, Norvära, Torpa och Järnmölle som antingen fått positivt förhandsbesked eller bygglov på ett enda sammanträde.

I stan har vi bl a gett ett tidsbegränsat lov i 3 år på Getakärr 9:14 för en skatebordramp och kringaktiviteter på den södra delen av hamnparkeringen närmast järnvägsövergången vid Gallerian. Verksamheten fanns där redan förra året och detta utföll väl.

Vi har också gett ett rivningslov till Krukmakaren 13. Detta är väl ingen större överraskning eftersom vi precis gjort en ny detaljplan för den här fastigheten där man ska bygga ett nytt 4,5 våningshus här längs Malmgatan.


Har du svårt att se bilderna finns de här på Flickr

Hela protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det är färdigt och justerat.

Byggnadsnämndens protokoll