bn2015mindreDen här månaden hade  vi kanske lite färre ärenden som kan intressera allmänheten och dessutom beslutade vi om återremiss på ett par planärenden så dom avgörs inte innan i augusti.

Ett detaljplaneärende som nu äntligen fått ett avslut är planen för ny brandstation i Tvååker på fastigheten Tvååker 12:66. Den är nu efter sju sorger och åtta bedrövelser antagen.En del av fördröjningen har handlat om att vi också skulle lösa frågan om en dagvattendamm för det tidigare planlagda området Stenen på andra sidan vägen.

Det i Hn flitigt omskrivna planbeskedet för Spiggen 16 blev tyvärr avslaget av en majoritet bestående av socialdemokraterna, sverigedemokraterna och liberalerna (f.d. folkpartiet). Vi i centerpartiet har tillsammans med moderaterna och miljöpartiet bara 5 av de 11 rösterna i i Bn så vi blev nedröstade i en votering med 6-5.  Det handlar om de 4 röda flerfamiljshusen bakom pizzerian på Danska vägen. Här ville ägaren Derome ersätta de befintliga husen med nya högre när man ändå står inför ett stort renoveringsbehov i de befintliga husen. Detta skull ge  en ökning från de nuvarande 44 lägenheterna till c:a 100 på samma yta.I motsats till Hn:s ledarsida tycker jag detta var en utmärkt lösning. Efterfrågan på nya lägenheter på gångavstånd från centrum är mycket stor och principiellt tror jag det är den bästa lösningen att försöka att få in fler lägenheter i de områden som redan är bebyggda – alternativet att få till flera lägenheter i dessa lägen blir ju annars att knapra i kanterna på befintliga grönområden i staden. Alternativet att bygga nya områden utanför den nuvarande stan behövs självfallet också, men det ena utesluter inte det andra –  båda formerna av byggnation behövd för att staden inte ska svämma över alla bräddar ut på åkermarken runt stan med avstånd som kräver biltrafik för att fungera.

Vi har också gett ett positivt planbesked för att göra 4 parhus (8 lägenheter) på Hunnestad 5:24 en bit öster om samhällen längs vägen mot Grimeton. Planbesked innebär att jobbet med en detaljplan kan starta, inte att den är färdig.

En mindre planändring på Fläkten 6-7 är nu också antagen – den ändrar möjligheterna att bygga mitt inne på Bildepåns område vid Värnamovägen.

En detaljplan för nya bostäder i Bläshammar, öster om det redan byggda området går nu ut på den andra remissrundan dvs utställning. Området innehåller c:a 80 nya bostäder i både en- och flerfamiljshus och ska byggas ut av Skanska. Jag tror att flerfamiljshusen är tänkta att bli av s.k. “Bo Klok-typ” men detta är upp till byggherren och styrs inte direkt av detaljplanen. Från början innehöll planen ett område till norr om detta med ytterligare c:a 50 bostäder men där är det, precis som på så många andra ställen numera, problem med dagvattenlösningen. Dessa hus får därför komma i en senare detaljplan i stället – vi väljer att gå fram med dem som går att lösa direkt så att något kommer igång.

Ett annat positivt planbesked har vi gett för Kommersrådet 9. Det handlar om gamla Varbergs Hotell där man vill bygga en byggnad där den indiska restaurangens uteservering och parkeringen i dag ligger. Här tänker man sig att bygga en byggnad tvärs igenom kvarteret med butiker och kontor och som också innehåller en liten “arkad” för passage för allmänheten mellan Norrgatan och Borgmästargatan. Detta tror jag kan bli ett lyft för kvarteret.

På bygglovssidan finns det också ett par ärenden värda att nämna:

Vi har för vår del sagt ok till ett tillfälligt bygglov i 5 år för 15 småstugor i Trönninge i jämte det nya villaområdet norr om Klastorpsvägen. Nu ska vår förvaltning höra grannar och dylikt innan ett ev. slutligt beslut. Det handlar om studentbostäder för Ridgymnasiet som inte härifrån har speciellt långt till Kvarnagården.

Ett i sammanhanget litet ärende som jag bara nämner därför att det berördes i artikeln i dagens HN om Tullhuset är att vi gett tidsbegränsat bygglov över sommaren för att ha någon form av försäljning i Danske Banks gamla lokaler så dom har någon användning över sommaren.

Hela protokollet är som vanligt tillgängligt här på kommunens webbplats efter justering som pga av helger och semestrar den här gången inte sker innan måndagen den 4 juli.