bn2015mindreDen här månaden har jag avsiktligt väntat någon dag med mina kommentarer så att det pressmeddelande och de bilder som gick ut från Stadsbyggnadskontoret om Heijlska villan efter sammanträdet har hunnit publiceras så att alla kan se dom och några av bilderna finns nu publicerade i dagens HN. Kulturmiljö Halland beskriver i sin rapport ett hus där stora delar måste bytas ut även i själva stommen, ett hus där fönstren är dåliga och måste bytas och/eller renoveras, ett hus med sättningar i grunden, ett hus som är oisolerat, ett hus med borttagna bärande väggar och ett hus där det i praktiken numera handlar om att återskapa exteriören efter renoveringen. Precis samma bedömning har kommunen gjort när vi gav bygglov för ombyggnad i augusti 2015 och jag tycker det är precis detta som bilderna visar pågår. Frågan är bara varför kommunen måste sprida dom här bilderna, det logiska borde väl varit att HN själva gått dit och tagit dom istället för att bara publicera en bild man fått på annat sätt och spä på de rykten som är i svang.

Det vi beslutade i torsdags var att de åtgärder som vidtagits hittills i bygget följer bygglovet och att vi ska få regelbundna rapporter i fortsättningen eftersom det är nu framöver som de etapper kommer när man ska återskapa utseendet. Det är precis som jag sagt i varje intervju jag gjort i ärendet så  att vi  rimligen inte kan bedöma om man återställer exteriören innan man kommit så långt i bygget att man börjar sätta tillbaka fönster, fasad och tak på huset igen.

I övrigt har vi bl a antagit ett par nya detaljplaner som kan ge ett rejält tillskott till bostadsproduktionen i kommunen. Detta tycker jag personligen borde vara en större nyhet än Heijlska villan men man vet aldrig.

Den ena detaljplanen vi nu antagit är den för Mästaren 10 dvs gamla Möbellagret där man kan bygga c:a 50 nya bostäder i byggnader med varierande höjd, lägre mot Klumbergsgatan och högre närmast Drottning Blankas plats.

Den andra planen är för det som kallas norr om Pilgatan etapp 2 dvs ett område som dels fyller ut mellan det redan utbyggda området (med bl a dagis) och Trönninge samhälle men också fortsätter bakom det redan bebyggda området med bostäder bakom dagiset. Här ska det rymmas c:a 150 nya bostäder i varierande former även flerfamiljshus. Den här planen har legat färdig och avvaktat några månader men vi har inte kunnat anta den innan nu när de fastighetsrättsliga frågorna är lösta vad gäller att kommunen tar över den här delen av Pilgatan från Trafikverket.

Vi har också antagit en liten planändring för Medborgarhuset i Tvååker som möjliggör att den bostad som redan finns på tomten går att stycka av.

En detaljplan för Krukmakaren 13 går nu ut på sin andra remissrunda s.k. granskning. Planen ger möjlighet att bygga två nya högre hus med c:a 30 nya lägenheter istället för de två som redan ligger i korsningen Malmgatan-Fredsgatan.

Byggloven är som vanligt sällan intressanta för fler än de som direkt berörs men ett par saker kan nämnas:

Vi har gett ett tidsbegränsat bygglov i fem år vid Träslövs hamn för ställplatser för husbilar på piren söder om småbåtshamnen.

Vi har också gett Derome Hus AB ett förhandsbesked (ska sedan följas av ett bygglov) för en ytterligare parkering “på andra sidan vägen” i området mellan den nuvarande parkeringen och samhället.

Hela protokollet är som vanlig klart om c:a 1 vecka och kommer då att finnas här på kommunens webbplats.