bn2015Den här gången hade vi ganska lite frågor av allmänt intresse men vi gjorde bl a följande:

Vi gav ett positivt planbesked för en annexbyggnad till hotell Havanna på fastigheten Vallgången 13. Sökanden har redan presenterat ganska konkreta planer på vad han vill bygga men det är viktigt att påpeka att det här beslutet bara handlar om att ett detaljplaneärende kan påbörjas nästa år, inte om någon viss byggnad –  utformningen och storleken på byggnaden måste anpassas till den kombination av villor och små hyreshus som finns i övrigt på den sidan gatan och i kvarteret i övrigt.

Vi gav också ett positivt planbesked för en utökning av industriområdet i Gunnestorp på mark som kommunen nu köpt/bytt till sig.

På bygglovssidan är det bara några få ärenden som jag bedömer är av mera allmänt intresse:

Vi har bl a sagt nej till att göra ställplatser för husbilar på parkeringen vid Nöjesparken. Parkeringen är redan idag överfull när det är större evenemang och matcher på Påskbergsvallen och alla nuvarande platser behövs för parkering.

Ganska många ärenden handlar glädjande nog om nya bostäder på landsbygden – den här gången har vi ex vis sagt ja till sammanlagt 5 nya villor på 3 olika ställen i Hunnestad.

Vi har också gett bygglov till ett mindre flerfamiljshus på Vallgången 1 i stan på en hörntomt strax söder om Söderhöjd.

Ett ärende som känns positivt för mig som Stråvallabo är också att vi kunnat ge en strandskyddsdispens för att ersätta den gamla kiosken och källaren vid Stråvalla strand med en modern byggnad som förutom en ny kiosk också är tänkt att innehålla omklädningsrum för simskolan som alltid håller till där. Det hade varit något det i mitten på 60-talet när man själv gick i simskola där och “frös som en hund” när man kom ur vattnet.

Som sagt var det det här gången ganska få av totalt 66 ärenden som kan sägas vara intressanta för andra än de närmast berörda, men du kan som vanligt hitta hela protokollet här på kommunens hemsida efter det att det justerats nästa fredag.

PS! – vi fotograferade också den nya nämnden idag vilket innebär att jag sannolikt kan ha en aktuell bild på oss nästa månad så ni slipper att se en bild på den gamla nämnden – DS!