Idag hade vi första sammanträdet med den nya byggnadsnämnden – det verkar bli ett trevligt gäng även den här gången vilket är viktigt inte minst på grund av våra långa sammanträden. Den här gången hade vi  c:a 80 ärenden och höll på mellan 08.30 och 16.00.

Den här gången hanterade vi bl a följande som kan var av mera allmänt intresse:

Vi brukar varje år föreslå ett eller par objekt till Hallands Museiförenings Diplom för god byggnadsvård och har ofta bra framgång med våra förslag. I år föreslår vi Eliassa Gård, Södra Näs som sköts av Träslövs hembygdsförening.

Vi hade också uppe en antennmast i vid Träslövsläges småbåtshamn. Vi har sagt nej till denna tidigare men fick detta beslut upphävt av länsstyrelsen och var därför tvungna att ge bygglovet. Nu är bygglovet uppe för en förlängning och vi är ju i samma sits nu pga av länsstyrelsens beslut. Ingen av ledamöterna i Byggnadsnämnden vill ha masten men vi kan formellt inte säga nej. Däremot kan ju kommunen som markägare helt enkelt låta bli att hyra ut marken då kan man ändå inte bygga masten där,  men detta beslut är inte Byggnadsnämndens utan KsAu:s – vi får nu hoppas på dom. Under tiden har vi bordlagt beslutet.

Ett annat ärende var att vi nu antagit en ändrad detaljplan för Prosten 9. Det handlade framför att om att reglera förhållandena inne på gården. Fastigheten omfattar både Hotell Gästis annex på Borgmästargatan och sportaffären mitt emot Brunnsparken på Kyrkogatan.

En översyn av de gamla detaljplanerna på  Oskarsdal är nu utskickad på samråd. Ambitionen är att både säkerställa att de speciella miljöerna bevaras men att fastighetsägarna samtidigt ska ha en möjlighet att förbättra och utnyttja sina fastigheter på ett modern sätt.

En annan gammal plan som ses över är den vid Grytåsvägen i norra Läjet. Framför allt fördubblar vi byggrätten på tomterna så att man får fullstora villatomter precis som vi tidigare gjort i angränsande områden. Det som orsakat mycket huvudbry, och därmed försenat hantering av planen jämfört med grannarna, är dock trafikfrågorna eftersom man på något sätt i området måste få till en genomfart mellan de nya områdena vid Skepparevägen och Strandbackavägen. Vi får se vad remissinstanserna tycker om förslaget.

Ytterligare en intressant plan är den för bostäder och verksamheter som Varbergs Bostad ska bygga vid vid Håstens Torg – denna är nu också på samråd.

Till detta kommer också att vi skickat ut en detaljplan för c.a 35 lägenheter på Kavalleristen 4 (norr om kvarnen vid S.a Vägen) på samråd och att vi nu äntligen efter alla turer med tillståndsprövningar och dylikt kunde skicka planen för norra hamnområdet vid Getterövägen till Ks/Kf för antagande.

Förutom dessa ärenden hade vi som alltid ett stort antal bygglovsärenden som i första hand bara berör den sökande och de närmaste grannarna – dessa berör jag inte här.

Om en vecka kan du hitta det kompletta protokollet här på kommunens hemsida.