På gårdagens sammanträde beslöt vi bl a följande som kan vara av mera allmännt intresse:

Vi godkände ett material som beskriver kulturmiljöer i Varbergs stadsområde. Arbetet är gjort i samarbete med länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland och redovisar ett antal områden i stadsområdet med intressanta kulturmiljöer. Det kan exempelvis handla den historiskt viktiga äldsta delen av stan, men lika gärna ett 50- eller 70-talsområde med väl sammanhållen bebyggelsen och tidstypiska detaljer som bör bevaras.Detta material ger oss i byggnadsnämnden ett stöd för att behandla konkreta bygglovsansökningar men framför allt tror jag nyttan är att det kan fungera som en inspiration och kanske väckarklocka för fastighetsägarna i de berörda områdena så att man själv tänker en gång extra när man planerar förändringar.

Vi har nu också gett rivningslov på Guldsmeden 2 och 3 på Prästgatan. Det brunna huset har vi sagt ok till att riva sedan länge, men frågan har gällt grannhuset som ju inte brunnit och som länsstyrelsen ansett bevarandevärt, medan ägaren velat riva detta också. Nu är den antikvariska undersökning vi begärt genomförd och denna visar att det inte går att bevara huset med en rimlig insats och då har vi beslutat att ge rivningslov till bägge två.

Vi har också gett bygglov till en om- och påbyggnad av Timmermannen 3 (för äldre varbergsbor förknippat med CityKöp-affären som tidigare låg där). Innan beslutet har det varit en fråga om att ge och ta mellan ägarens intressen och grannars invändningar, men nu anser vi att vi nått en rimlig kompromiss,

Ett planprogram vi yttrade oss över handlar om kv. Svärdfisken dvs de planer som finns på att bygga bostäder och kontor på området mellan Monark och Vagabond på västra sidan om Birger Svenssons väg dvs där Mekonomen, AMI och Monarks gamla båtfabrik idag ligger.

En detaljplan för kv. Mandeln har vi nu beslutat skicka ut på samråd. Det handlar bl a om möjligheten att bygga ett antal lägenheter på den tomt där tidigare Högmans snickerifabrik låg dvs tvärs över gatan från gamla JohWest-butiken.

En plan som nu också går ut på samråd och säkert kommer att intressera många är den som rör Fästningsterassen och den s.k. Tenaljterassen. På fästningsterrassen är ambitionen att kunna bygga en rejäl restaurangbyggnad som kan vara öppen hela året och som kan nås med hiss från fästningen vilket ökar handikapptillgängligheten rejält eftersom man då kan köra upp på fästningen och sedan ta hissen ned till terrassen. Tenaljen är uppfarten/avsatsen till fästningen och i anslutning till denna ska man bygga en servicebyggnad för det nya fästningsbadet vid piren och för Barnens badstrand. Denna “byggnad” har en mycket intressant utformning som är tänkt att passa in mycket väl i området. Arbete görs i samarbete med de myndigheter som bevakar fästningens intressen som byggnadsminne.

Ytterligare en intressant detaljplan som nu går ut på samråd är den för bostäder på Hansegård och Gröningagård öster Trönninge längs vägen mot Klastorp. Här tänker man sig en bebyggelse av betydlig mer “lantlig” och naturnära karaktär än vad man normalt bygger idag – det ska bli intressant att se hur det faller ut i praktiken.

En annan fråga som intresserar många, inte minst media, är vad som händer med Astrid på Skärets byggnader. Vi hanterade nu en ansökan från “Galtabäckskeppsföreningen” som dels handlade om att bygga om det befintliga bostadshuset till klubblokal och liknande men också handlade om en rad andra åtgärder bl a byggandet av ett par nya byggnader. Vi konstaterade att ombyggnaden av en befintlig byggnad inte är något problem men att däremot nybyggnationen är det, eftersom den nuvarande detaljplanen säger att det ska vara natur i området och att det dessutom är inom strandskydd vilket i praktiken förutsätter en ändring av planen – därför återremitterade vi ärendet.

Vi gav också bygglov till en s.k. friskvårdsanläggning (gym) i Bertilssons gamla bageri Läjet. Detta tycker tydligen grannarna betydligt bättre om än den Fritidsgård vi tidigare gett lov till i en annan del av lokalerna – åtminstone har yttrandena varit betydlig färre och mera positiva.

Detta är som vanligt bara ett utsnitt av de 70 ärenden vi hanterade på sammanträdet – vill du se alla ärenden kan du om några dagar hämta protokollet här på kommunens hemsida.