Den här gången blir det ett ovanligt kort referat – vi hade helt enkelt inte så många ärenden som kan intressera den bredare allmänheten och som resulterade i någon slags beslut. Däremot hade vi en rejäl genomgång av hur arbetet fortskrider med programmen för Västerport och Trönninge norr om Himleån men dom kommer tillbaka kommande månader för samråd och beslut.

Några beslutsärenden hade vi dock:

Exempelvis har vi nu antagit detaljplanen för Hansegård och Gröningagård “bakom berget” i Trönninge i sluttningen ner mot motorvägen. Här har vi nu skapat en möjlighet att bygga ett 70 tal nya bostäder i form av villor och parhus.

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs sagt att vi är beredda att pröva att göra en detaljplan) för Rudan 12. Man vill även bygga på kommunens obebyggda tomt framför och den lilla “smitvägen” emellan. Området ligger i södra delen av stan i “trekanten” där Södra vägen och Almers väg delar sig. Här vill man planlägga för flerfamiljshus.

På bygglovssidan är det inget jag ser som är av mera allmänt intresse:

Det kan röra sig om ett antal nya villor utanför plan, uteserveringar som följer de riktlinjer vi antagit för restaurangerna i centrala stan, tillfälliga bygglov för försäljningsvagnar, uppställningsplatser för husbilar (också tillfälligt i avvaktan på att den nya detaljplanen för Apelviken blir klar), strandskyddsdispens för transformatorstation, förelägganden för att rätta till saker osv osv – en helt normal lista för vår nämnd som totalt omfattade 63 ärenden.

Protokollet hittar du som vanligt här på kommunens webbplats om någon vecka när det justerats.