På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande som kan vara av mera allmänt intresse:

Vi gick ex vis igenom bokslutet för 2012 och kan bl a konstatera att vi håller vår budget på ett par hundra tusen när vilket är normalt för vår del. Viktigare är kanske att vår måluppfyllelse är bättre framför allt vad gäller tidsåtgången för bygglovsärendena där vi kan se tydliga effekter av det stora arbete personalen gjort för att se över alla delar av ärendehanteringen och att våra “kunder” i huvudsak är nöjda i de enkäter vi gör varje år, även om de som får bygglov självklart tenderar att vara nöjdare än de som inte får det.

Som vårt förslag till länsmuseets diplom för god byggnadsvård nominerade vi Kungsäter kyrka.

Vi har också yttrat oss över en mycket intressant strategi för kommunens utemiljö från Hamn- och Gata kallat “Simma, Lek och Svärma” som alla borde läsa.

Planärenden hade vi av en händelse mycket få det här sammanträdet men vi har i alla fall antagit en liten “frimärksplan” i östra Kärradal.

Överklagande av bygglov verkar bli en allt intressantare sport – den här månaden hade vi 8 överklagade ärenden vilket numera är helt normalt. Om jag låter lite raljant beror de på att det blir allt mera tydligt att det finns två sorters överklaganden. Den ena sorten är de “helt legitima” (observera citationstecknen) där vi gjort en avvägning mellan olika intressen och där den parten vi inte kunnat lyssna på fullt ut vill ha prövat sin version av saken en gång till. Den delen av överklagandena är ganska konstant över åren.

Däremot ökar det jag vill kalla “okynnesöverklagandena” mer och mer. Med detta menar jag överklaganden där alla från början vet att man knappast har en chans att få rätt, men där man åtminstone tar chansen att fördröja ärendet ett tag.

Vi hade också uppe ett principiellt viktigt ärende där ett företag vill inreda en mindre “ungdomslägenhet” i en källarlokal. Vi har ett stort behov av lite enklare och billigare lägenheter för ungdomar men byggreglerna ställer hinder i vägen. Det gäller ex vis de krav på tillgänglighet, ljusinsläpp, takhöjd, storlek på kök och badrum osv som ju faktiskt ställs på alla nya lägenheter och som är svåra att uppfylla i befintliga lokaler. Frågan är hur mycket vi kan tumma på dessa regler i hanteringen (och vilka) i ambitionen att åstadkomma billiga bostäder.

Ett annat intressant ärende berör en “olovlig” källare. Den här typen av ärenden är tyvärr ganska vanliga inte minst beroende på att bedömningar och rättspraxis har “hårdnat” på senare år. För ett tiotal år sedan och mera fanns det rättsfall som sade att så länge ett utrymme i källarplanet var under 1,90 meter i höjd (icke mätbar yta) var det heller inte att betrakta som källarvåning. Detta tillämpades inte minst i ärenden som avgjordes av länsstyrelsen och fick till följd att det byggdes många hus med källare eller suterrängvåning med en höjd på 1,89 meter i Varberg ex vis på Getterön.

Numera är bedömningen mycket hårdare vilket många inte är riktigt medvetna om utan man fortsätter att bygga apparatrum och liknande på detta sätt, men numera finns det andra rättsfall som säger att även utrymmen med mycket lägre höjd räknas som källare vilket självklart gör att även vi måste ha en hårdare bedömning är på 1990-talet.