katbyggPå gårdagens sammanträde i Bn hanterade vi bl a detta:

Ett av ärendena var att vi gick igenom vår årsrapport för detaljplaneverksamheten för 2014 – detta är det första hela år vi haft ansvar för den verksamheten i sin helhet efter omorganisationen i mitten på 2013. Vi kan konstatera att vi under 2014 antagit (gjort färdigt) detaljplaner som innehåller möjligheter att bygga ungefär 600 nya bostäder – detta överträffar vår målsättning ganska rejält och är en avsevärt högre siffra än kommunen klarat tidigare år. Vår prognos för 2015 ser ut att ge antagna detaljplaner för ytterligare åtminstone 600-700 bostäder – återigen en betydligt högre takt än vi tidigare klarat. Jag tycker att man kan konstatera att omorganisationen där Byggnadsnämnden fick ansvar för hela processen var lyckad.

Vi kan också konstatera att en stor del av dessa nya bostäder ser ut att bli hyresrätter -vilket vi verkligen behöver. Däremot är det viktigt att påpeka att effekten av denna högre takt i detaljplanehanteringen inte genast syns i form av nya bostäder – de planer vi gjort 2014 kommer ju i de flesta fall att byggas under 2015-16.

Den nya detaljplanen för Falkenbäck 25 (nuvarande parkeringen i hörnet Sveagatan – Borgmästargatan går nu ut på samråd. Planen kommer att innehålla c:a 85 nya lägenheter i 3-4 våningar ovan mark och 2 våningar parkering under mark (som kv. Lorensberg och Kanngjutaren).

Ett “evighetsärende” som nu går ut på utställning (andra remissrundan) är detaljplanen för en ny brandstation i Tvååker. Planen var i en tidigare variant ute på samråd redan 2009 men sedan dess har mängder av diskussioner om brandstationen överhuvudtaget ska placeras där, dagvattenlösningar för angränsande områden osv gjort att detta jobb, helt avsiktligt, legat still i vår hantering i flera år. Nu ser det dock ut som alla är överens om att det är här brandstationen ska ligga och att man delvis ska lösa dagvattenfrågan för det angränsande Stenenområdet inom samma plan. Brandstationen ska placeras på det triangelformade området i anslutning till infarten till idrottsplatsen vid västra infarten.

Vi har också gett ett positivt planbesked (dvs sagt att planläggning kan starta) för Alunskiffern 1 dvs den plats vid infarten till Breared där det idag ligger en tillfällig skatebordbana och där man en gång i tiden tänkte sig en vårdcentral innan den istället byggdes granne med saluhallen i Breareds centrum. Tanken är att man efter planändringen ska bygga ett 3-vånings äldreboende med c:a 50 bostäder och två c:a 10 våningar höga flerbostadshus. Denna planändring börjar genast framför allt pga behovet av platserna i äldreboendet.

Detaljplanen för Marmorlyckan (också Breared) går nu ut på granskning (andra remissrundan enligt de nya lagstiftningen). Marmorlyckan är området söder om Bovieran på östra sidan av Marmorgatan. Det här projektet är mycket intressant och är tänkt att innehålla ett antal “småstadskvarter” i blandad bebyggelse med små täppor och odlingslotter insprängda.

På bygglovssidan hade vi som vanligt ett antal ärenden men enligt min bedömning är det inget som är av mera allmänt intresse. Det kan dock var viktigt att påpeka en stor del av vår verksamhet sköts av våra tjänstemännen på delegation. Förutom de 50 ärenden vi hade för avgörande på nämnden fanns det således i våra delegationslistor ytterligare c:a 120 bygglovsärenden där vår förvaltning fattat beslut själva sedan förra nämnden för en månad sedan. Det är viktigt att påpeka att alla dessa fått bygglov, våra tjänstemän har inte delegation på att avslå ärenden – alla “tveksamma” ärenden kommer till oss politiker i nämnden för avgörande.

Som vanligt kan du hitta hela protokollet här på kommunens hemsida om en dryg vecka när det är justerat.

(obs bilden här ovan visar fortfarande gamla nämnden)