Som vanligt hade vi några ärenden på gårdagens sammanträde som är av mera pricipiellt intresse för allmänheten:

Bland annat har vi snabbehandlat en ansökan om att återuppföra den nerbrunna Scoutstugan i Påskbergsskogen där vi för vår del sagt OK och gett uppdrag till våra tjänstemän att höra grannar och därefter ge postivt förhandsbesked (om inte grannarna protesterar allt för mycket).

Vi har också för vår del godkänt detaljplanen för ett par nya flerbostadshus bakom Rundgårdens förskola vid Sörseområdet. Planen antas slutgiltigt i Kommunstyrelsen.

Ett ärende där vi inte var överens var yttrandet till Kommunstyrelsens arbetsutskott om en ev planändring som ger Stadshotellet möjlighet att bygga en permanent “inbyggd uteservering” där de nuvarande nu ligger varje sommar. Majoriteten i nämnden anser att det går att se detta annorlunda än de vanliga uteserveringarna eftersom detta ligger vid ett stort öppet torg och inte på en vanlig gata. Vi måste självfallet behandla alla sökande lika om det råder samma förutsättningar, men som vi i majoriteten i beslutet ser det är det i princip bara Brunnsparken som har samma förutsättningar.

En annan plan vi också godkände och skickade vidare för antagande är en plan för c:a 10 nya villor i Bjällemad i Tvååker.

Vi har också antagit en detaljplan för 48 seniorbostäder i Breared vid Marmorgatan.

Dessutom antog vi en detaljplan för ett nytt ridhus i Veddige vid Vabränna.

Övriga ärenden är i huvudsak bygglovsärenden som i första hand bara berör den som bygger och de närmsta grannarna -vill du läsa mer om dessa kan du göra det i Byggnadsnämndens protokoll som finns här om några dagar när de är justerade.