På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande frågor:

Ett av de bygglov vi hanterade var en ombyggnad av omklädningsutrymmena och en ny bastu vid damernas nakenbad (Käringhålan) söder om Simstadion.

En detaljplan för Kasematten 7 vid södra delen av Krabbes väg är nu på utställning. Det handlar om att man tänker bygga på de fyra befintliga 3-våningshusen med ytterligare tre våningar.

På nuvarande Stenatomten mellan Västkustvägen och Birger Svenssons väg har vi beslutat att skicka ut en detaljplan på samråd som ska innehålla kontor, småindustri och s.k. skrymmande handel.

Vi har också antagit en detaljplan som kompletterar Nygrannesområdet vid Österleden med 5 nya villatomter.

Ett annat bygglov som kan vara av allmänt intresse kan vara det på Skällåkra 6:4. Det handlar om att Ringhals efter att uppgradera byggnaderna och miljön runt dom nu fått permanent bygglov för de bostäder som ligger på gamla grusplanen vid Ringhallen.

Det kompletta protokollet hittar du som vanligt här på kommunens hemsida om någon vecka när det är justerat.