De svenska energikraven för byggnader kan leda till en ökad användning av icke förnybar energi, visar en utredning av Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Sveriges Centrum för Nollenergihus har jämfört tre olika byggnader för flerbostadshus som uppfyller dagens byggregler. Föreningens slutsats blir att reglerna kan slå fel och leda till en ökad användning av icke förnybar energi med flera hundra procent.

Läs hela artikeln – Byggregler främjar icke förnybar energi – M-teknik.

Boverkets rapport som man är kritisk emot finns att ladda ner här.