Byggnadsnämnden

/Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden 27 oktober 2016

Den här månaden har jag avsiktligt väntat någon dag med mina kommentarer så att det pressmeddelande och de bilder som gick ut från Stadsbyggnadskontoret om Heijlska villan efter sammanträdet har hunnit publiceras så att alla kan se dom och några av bilderna finns nu publicerade i dagens HN. Kulturmiljö Halland beskriver i sin rapport ett hus där stora delar måste bytas ut även i själva stommen, ett hus där fönstren är dåliga och måste bytas och/eller renoveras, ett hus med sättningar i grunden, ett hus som är oisolerat, ett hus med borttagna bärande väggar och ett hus där det i praktiken [...]

By |2016-10-29T13:13:17+01:00oktober 29th, 2016|Byggnadsnämnden|2 Comments

Varför nämner inte Kulturmiljö Halland sin egen rapport om Heijlska villan

Har skickat in det här debattsvaret till HN:s insändarsida idag - vi får se när den kommer in: Varför nämner inte Kulturmiljö Halland sin egen rapport? Sitter och läser Kulturmiljö Hallands långa debattartikel om Heijlska villan i fredagens tidning och ser med stigande förvåning att man ingenstans nämner den rapport man själv lämnat till både kommunen och byggherren om huset och dess skick 2015. Att HN heller inte nämnt den här rapporten är mindre förvånande med tanke på den tydliga vinkling man haft av ärendet från början. För läsarna kan det vara viktigt att veta att Britt-Marie Lennartsson från Kulturmiljö Halland [...]

By |2016-10-21T12:51:53+01:00oktober 21st, 2016|Byggnadsnämnden, Varberg|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 29 september 2016

Den här gången slog vi ett rekord för min del, 180 ärenden på ett och samma sammanträde har jag aldrig varit med om förut. Här tar jag bara upp dom som jag tror är av mera allmänt intresse. En ganska stor sak är att vi nu godkänt de båda detaljplanerna för den nya järnvägssträckningen genom och under Varberg. Den ena planen är för de delar i norr och söder där järnvägen går ovan mark, inklusive stationsområdet, den andra hanterar den delen där tunneln går och den är formellt ett tillägg till alla befintliga planer som redan finns "ovan mark" dvs dom [...]

By |2016-09-30T10:44:32+01:00september 30th, 2016|Byggnadsnämnden|1 kommentar

Byggnadsnämnden 1 september 2016

Första sammanträdet efter sommaruppehållet är tillsammans med januarisammanträdet de tillfällen på året när vi brukar ha minst ärenden - helt enkelt för att de tjänstemän som bereder ärendena tenderar att ha semester juli/augusti resp över julhelgerna - om nu 82 ärenden kan kallas lite. Vi inledde med en rejäl genomgång av Västerportprojektet och det planprogram som nu ska tas fram med Sten Hedelin och Håkan Cullberg som båda finns i organisationen för projektet. Just nu är det tre arkitektfirmor som ska kläcka ideer om hur det skulle kunna se ut bl a med hjälp av  ett antal fokusgrupper. Så småningom kommer [...]

By |2016-09-01T18:53:05+01:00september 1st, 2016|Byggnadsnämnden|2 Comments

Det är värre än så med strandskyddet på landsbygden

Har skickat in den här debattartikeln idag - vi får se när den kommer in i HN. Artikeln ansluter till dagens ledare i HN: Maria Haldensten tar i sin ledare i onsdags upp strandskyddsfrågan i anslutning till sjöarna i inlandet och har helt rätt i att en större flexibilitet från statens och länsstyrelsens (lst) sida skulle underlätta för attraktiv byggnation i inlandet. Det finns dock ett ännu större hinder för byggnation på landsbygden med den utformning strandskyddet har idag som nästan ingen berör, troligen därför att man inte ser det om man inte själv sysslar med bygglovsfrågor som jag gör. Idag [...]

By |2016-07-20T19:58:20+01:00juli 20th, 2016|Byggnadsnämnden, Sverige|1 kommentar

Byggnadsnämnden 23 juni 2016

Den här månaden hade  vi kanske lite färre ärenden som kan intressera allmänheten och dessutom beslutade vi om återremiss på ett par planärenden så dom avgörs inte innan i augusti. Ett detaljplaneärende som nu äntligen fått ett avslut är planen för ny brandstation i Tvååker på fastigheten Tvååker 12:66. Den är nu efter sju sorger och åtta bedrövelser antagen.En del av fördröjningen har handlat om att vi också skulle lösa frågan om en dagvattendamm för det tidigare planlagda området Stenen på andra sidan vägen. Det i Hn flitigt omskrivna planbeskedet för Spiggen 16 blev tyvärr avslaget av en majoritet bestående av [...]

By |2016-06-23T18:23:53+01:00juni 23rd, 2016|Byggnadsnämnden|1 kommentar

Byggnadsnämnden 26 maj 2016

På dagens sammanträde hade vi ovanligt många detaljplaneärenden och det är ju positivt därför att det betyder att många tänker att bygga i Varberg vilket i högsta grad behövs: Bland annat kunde vi nu anta detaljplanen för Falkenbäck 25,  dvs den nuvarande parkeringen mellan Ö:a Vallgatan och Sveagatan. Här ska byggas c:a 85 nya lägenheter och samtidigt p-garage i källaren både för de boende och för den allmänna parkering som finns i kvarteret idag. Detta innebär också att byggnationen av några nya välbehövliga lägenheter i Kungsäter kan komma igång eftersom detta är det första exemplet på s.k. dubbel markanvisning som vi i [...]

By |2016-05-26T16:47:17+01:00maj 26th, 2016|Byggnadsnämnden|1 kommentar

Byggnadsnämnden 28 april 2016

Den här månaden hade vi ovanligt många ärenden (95 st) men samtidigt lite färre ärenden än normalt av allmänt intresse men några finns alltid: Vi yttrade oss bl a över förslaget till järnvägsplan där sedan kommunstyrelsen ställer samman ett yttrande för hela kommunen. Observera att detta är trafikverkets plan för själva järnvägsbygget. Samtidigt gör vi i Byggnadsnämnden själva detaljplaner för området runt i kring spåret. En ny detaljplan för Krukmakaren 13 i korsningen mellan Malmgatan (förlängningen söderut av Ö:a Vallgatan) och Fredsgatan går ut på samråd. Här är det tänkt att Etikhus ska bygga c:a 30 nya lägenheter i två huskroppar [...]

By |2016-04-28T16:27:35+01:00april 28th, 2016|Byggnadsnämnden|0 kommentarer

Byggnadsnämnden 31 mars 2016

Även den här gången hade vi några ärenden som kan intressera en större allmänhet: Vi inledde sammanträdet med en rejäl genomgång av de s.k. Stadsutvecklingsprojekten dvs Tunneln, Hamnflytten och Västerportsområdet av de tre projektledarna. I dagsläget är det bara tunneln som är Byggnadsnämndens område men vi berörs självfallet i hög grad för framtiden av alla tre och det är därför viktigt att vi vet vad som pågår och vi fick en jättebra information om detta. Nästa ärende var sedan de båda detaljplanerna för tunnelbygget som nu går ut på granskning. Vi samordnar hela tiden våra planer med trafikverkets järnvägsplan som hanterar [...]

By |2016-03-31T17:00:16+01:00mars 31st, 2016|Byggnadsnämnden|1 kommentar

Byggnadsnämnden 3 mars 2016

Som vanligt hade vi några ärenden som är av mera allmänt intresse: En gång varje år ska vi föreslå objekt som kan komma ifråga för att få ett diplom för god byggnadsvård. Observera det är i inte vi som fattar beslutet - det gör Länsmuseet och det är bara ett par objekt i hela Halland som får diplom varje år. Våra förslag i år är att ägarna till Kungsäter-Rud 1:10  respektive Trönninge 14:4 borde komma i fråga för ett sådant diplom. En annan fråga som säkert intresserar många är att vi nu antagit "Riktlinjer för prövning av tidsbegränsade uteserveringar". Detta är [...]

By |2016-03-05T14:08:47+01:00mars 5th, 2016|Byggnadsnämnden|1 kommentar