Centerpartiet

/Centerpartiet

Centerpartiet kan bli Sveriges tredje största parti 

Centerpartiet har potential att bli Sveriges tredje största parti – med 27 procent av väljarna. Det visar en mätning från Demoskop som publiceras i Dagens Nyheter i dag. - Det är en riktigt spännande utveckling att se och det ger oss självförtroende och energi att kämpa ännu hårdare, säger Michael Arthursson, partisekreterare i Centerpartiet. Dagens … Källa: Centerpartiet kan bli Sveriges tredje största parti - Centerpartiet

By |2015-09-23T12:18:50+01:00september 23rd, 2015|Centerpartiet|0 kommentarer

Låt Varbergs Bostads AB avyttra fastigheter för att finansiera nyproduktion av bostäder

I Centerpartiet har vi under flera år på olika sätt försökt förmå det kommunala bostadsbolaget att bygga mer utanför stan, i serviceorter och på andra mindre orter. Vi har bl a föreslagit i motioner till kommunfullmäktige att kommunen ska ändra sina ägardirektiv till bolaget för att uppnå detta. Vi har också föreslagit en delning av bolaget i två där det ena, efter mall från som det tidigare fungerade i Kungsbacka, har som uppgift att bara bygga utanför stan. Inget av dessa förslag har vunnit något gehör. Frågan är för viktig för kommuninnevånarna för att vi ska ge oss. Därför lägger vi [...]

By |2014-09-09T09:18:19+01:00september 9th, 2014|Centerpartiet, Varberg|0 kommentarer

Torget lördag

Har tillbringat förmiddagen på torget vid Centerpartiets speciella torgvagn tillsammans med de andra kommunkandidaterna Lena Språng och Christian Persson. Just att stå på torget och diskutera lite och kanske bjuda på en kopp kaffe är ett av de trevligaste inslagen i valrörelserna - jag har upplevt ganska många sådana numera - har varit kandidat i alla kommunalval sedan 1988.

By |2014-08-02T13:54:35+01:00augusti 2nd, 2014|Centerpartiet, Varberg|0 kommentarer

Historiskt beslut för nätneutralitet | Centerpartiet

Ett historiskt beslut - så beskriver Centerpartiets EU-parlamentariker Kent Johansson det beslut som fattades under gårdagen i Bryssel. Beslutet innebär att det nu blir förbjudet för operatörer att diskriminera vissa nättjänster genom att blockera eller sakta ner internet. Gårdagens omröstning resulterade i att Europaparlamentet ställer sig bakom kravet på ett öppet och fritt internet. Efter långa förhandlingar skapades en majoritet som röstade igenom förslaget.  Läs hela artikeln här: Historiskt beslut för nätneutralitet | Centerpartiet.

By |2014-04-04T12:50:51+01:00april 4th, 2014|Centerpartiet, Nätet|0 kommentarer

700 miljoner till lanthandelslyft | Centerpartiet

Annie Lööf presenterade idag stora satsningar på kommersiell service, satsningar som handlar om att stötta mackar och handlare i gles-och landsbygd. Satsningen är ett sätt att skapa jobb och tillväxt i alla delar av landet, något som är en hörnsten i all Centerpartiets politik. - Macken eller lanthandeln är inte bara en plats att tanka bilen eller köpa mjölk. Det kan vara helt avgörande för att en ort ska utvecklas och för att nya jobb ska kunna skapas, säger Annie Lööf. Satsningen, som uppgår till 700 miljoner kronor under sju år, riktar sig till boende på landsbygden, turister samt företag som [...]

By |2014-03-26T12:38:46+01:00mars 26th, 2014|Centerpartiet, Företagande|0 kommentarer

Det ska bli lättare med generationsskifte i familjeföretag | Centerpartiet

90 procent av företagen i Sverige ägs av ett fåtal personer, ofta en familj. Det är speciellt vanligt på landsbygden, där jord- och skogsbruk ofta är familjeföretag. Jämfört med många andra länder har Sverige dessutom en stor andel företag som ägs och drivs av personer som är äldre än 55 år och de senaste 25 åren har dessutom genomsnittsåldern på Sveriges företagare ökat. För att underlätta för generationsskiften i familjeföretagen ska regeringen med näringsminister Annie Lööf i spetsen nu se över regelverket.  Bland annat ska utredningen se över det faktum att skatten för den som överlåter ett företag inom familjen i vissa [...]

By |2014-03-14T14:00:55+01:00mars 14th, 2014|Centerpartiet, Företagande|0 kommentarer

Möte om Trönningeutbyggnad

Centeravdelningen i Lindberg-Valinge hade igår tagit ett jättebra initiativ. På sitt årsmöte hade man bjudit in flera representanter för kommunen som presenterade det programförslag för Deromes framtida byggnation på markerna mellan Trönninge nuvarande samhälle och Himleån som vi i Byggnadsnämnden just nu har haft ute på samråd. Det goda initiativet var att man passade på att inbjuda allmänheten också till denna information och det var många som hörsammat inbjudan och kom med konstruktiva frågor och ideer.

By |2014-03-06T10:24:07+01:00mars 6th, 2014|Byggnadsnämnden, Centerpartiet|0 kommentarer

Nu sänker vi egenavgifterna

Idag, 1 januari 2014, träder sänkningen av egenavgifterna i kraft som Centerpartiet drev igenom i budgetförhandlingarna. 180 000 företagare får sänkta avgifter med totalt 509 miljoner kronor om året. I höstens budgetförhandlingar tog Centerpartiet strid för småföretagens villkor. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda, därför är det viktigt för jobbskapandet att dessa företags villkor är bra.  Läs hela artikeln här på Centerpartiets hemsida: Centerpartiet.se - Nu sänker vi egenavgifterna.

By |2014-01-02T09:44:27+01:00januari 2nd, 2014|Centerpartiet|0 kommentarer

Fortsatt satsning på tjänsten “En dörr in” för företagare

Den 4 december beslutade regeringen att uppgiftslämnarutredningen ska gå vidare med att utveckla en teknisk lösning som innebär att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång och på ett ställe till myndigheterna. Läs artikeln här på regeringens hemsida: Fortsatt satsning på tjänsten "En dörr in" för företagare.

By |2013-12-07T14:23:16+01:00december 6th, 2013|Centerpartiet, Företagande, Sverige|0 kommentarer