Sverige

/Sverige

Det är värre än så med strandskyddet på landsbygden

Har skickat in den här debattartikeln idag - vi får se när den kommer in i HN. Artikeln ansluter till dagens ledare i HN: Maria Haldensten tar i sin ledare i onsdags upp strandskyddsfrågan i anslutning till sjöarna i inlandet och har helt rätt i att en större flexibilitet från statens och länsstyrelsens (lst) sida skulle underlätta för attraktiv byggnation i inlandet. Det finns dock ett ännu större hinder för byggnation på landsbygden med den utformning strandskyddet har idag som nästan ingen berör, troligen därför att man inte ser det om man inte själv sysslar med bygglovsfrågor som jag gör. Idag [...]

By |2016-07-20T19:58:20+01:00juli 20th, 2016|Byggnadsnämnden, Sverige|1 kommentar

Tvång ger inte bostäder – sopa rent framför egen dörr

Det finns kloka socialdemokrater också. Tyvärr sitter dom inte i regeringen. Läs vad Lena Micko skriver: Citat: Allt för länge har kommunerna fått bära hundhuvudet för systemfelen på svensk bostadsmarknad. Regelverk som hindrar byggande där många vill bo är ett allvarligt problem, men det är samtidigt bara ett av flera. Ska fler kunna få tillgång till en bostad måste regering och riksdag vidta följande åtgärder: Förändra regler som hindrar och fördröjer kommunernas bostadsplanering. Röj upp bland riksintressena, lätta på strandskyddet för byggande på landsbygden och skapa klarhet i bullerfrågan. Minska antalet statliga detaljkrav i bostadsplaneringen och se över regler för överklaganden. [...]

By |2016-02-02T16:52:04+01:00februari 2nd, 2016|Sverige|0 kommentarer

Martin Ådahl : Jobben är motorn i ekonomin

Det här fenomenet har vi även lokalt i Varberg - många känner sig kallade att vara med och tala om hur våra skattepengar ska användas, men få verkar intressera sig för hur dessa pengar skapas dvs att vi har ett livaktigt näringsliv som genererar de överskott vi sedan kan beskatta och använda för att betala den offentliga sektorn! Läs hela artikeln här: Martin Ådahl : Jobben är motorn i ekonomin | Centerpartiet.

By |2014-08-18T14:03:43+01:00augusti 18th, 2014|Sverige|0 kommentarer

Sverige är innovationsledande i Europa

I EU-kommissionens resultattavla för innovationsunionen 2014 och den regionala resultattavlan för innovation 2014 hamnar Sverige som främsta nation. I topp ligger även Finland, Danmark och Tyskland. - Det faktum att Sverige åter toppar innovationsligan i EU och drar ifrån andra länder visar att våra satsningar på ökad innovationskraft ger resultat. Sveriges innovationsstrategi handlar om att stärka svensk konkurrenskraft och tar sikte på att skapa ett Sverige år 2020 där innovation ger framgångsrika företag, fler jobb och bättre livskvalitet för alla invånare, kommenterar näringsminister Annie Lööf. Läs hela artikeln på regeringens hemsida: Sverige är innovationsledande i Europa.

By |2014-03-04T20:35:11+01:00mars 4th, 2014|Politik, Sverige|0 kommentarer

Fortsatt satsning på tjänsten “En dörr in” för företagare

Den 4 december beslutade regeringen att uppgiftslämnarutredningen ska gå vidare med att utveckla en teknisk lösning som innebär att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång och på ett ställe till myndigheterna. Läs artikeln här på regeringens hemsida: Fortsatt satsning på tjänsten "En dörr in" för företagare.

By |2013-12-07T14:23:16+01:00december 6th, 2013|Centerpartiet, Företagande, Sverige|0 kommentarer

Svenskarnas skuldsättning mycket lägre än förväntat – SvD

En mer nyanserad redovisning av svenskarnas hushållsbelåning än vanligt som ser landet som helhet och inte bara utgår från Stockholmsförhållanden, Artikelns inledning: "I regeringens pinfärska utredning ”Överskuldsättning i kreditsamhället” ingår unika datakörningar med uppgifter om svenskarnas skuldsättning efter allt från ålder och civilstånd till inkomst och region. Resultatet visar en generell skuldnivå som utredarna själva uppfattade som så överraskande låg att en ytterligare datakörning krävdes för att ringa in en mer kraftigt skuldsatt grupp svenskar." Läs hela artikeln här: Svenskarnas skuldsättning mycket lägre än förväntat | SvD.

By |2013-12-07T14:23:32+01:00november 30th, 2013|Ekonomi, Sverige|0 kommentarer

Skärp kraven på mobileverantörernas täckning

Den här debattartikeln var införd i dagens HN: Vi som bor på landsbygden får ständigt kämpa med bristande mobiltäckning från våra leverantörer. Mitt förslag för att hjälpa oss konsumenter att ställa större krav på leverantörerna borde kunna vara att PTS (Post och Telestyrelsen) tog fram ett antal appar för de stora operativsystemen för mobiltelefoner. Tanken är att du som har en s.k Smartphone skulle kunna installera en app som kontinuerligt mäter och loggar signalstyrkan från din leverantör och kopplar detta till gps:en i telefonen. Då skulle vi som konsumenter kunna klaga hos vår leverantör och ha bevis för dålig täckning och [...]

By |2013-10-20T14:24:44+01:00september 17th, 2013|Sverige, Teknik|0 kommentarer

EU-höjdaren som vill chockhöja kraven på bankerna

Jörgen Holmquist var fram tills för  ett par år sedan Sveriges högst uppsatta tjänsteman i EU, generaldirektör för den inre marknaden. Där ingår ansvaret för att reglera finansmarknaden, så Jörgen Holmquist var en av de mäktigaste personerna inom EU när det gäller bankfrågor. I en artikel i SVD menar han att kraven på bankerna är alldeles för lågt satta. Enligt de nya så kallade Basel III-reglerna behöver bankerna inte ha mer än 3 procent ”riktigt” kapital i förhållande till utlåningen, det vill säga utan att siffrorna räknats om med hjälp av komplicerade riskviktsmodeller. Ett vanligt industriföretag har kanske 10 ggr mer. [...]

By |2013-12-07T14:24:01+01:00september 8th, 2013|Ekonomi, Sverige|0 kommentarer