Varberg

/Varberg

Torget lördag

Har tillbringat förmiddagen på torget vid Centerpartiets speciella torgvagn tillsammans med de andra kommunkandidaterna Lena Språng och Christian Persson. Just att stå på torget och diskutera lite och kanske bjuda på en kopp kaffe är ett av de trevligaste inslagen i valrörelserna - jag har upplevt ganska många sådana numera - har varit kandidat i alla kommunalval sedan 1988.

By |2014-08-02T13:54:35+01:00augusti 2nd, 2014|Centerpartiet, Varberg|0 kommentarer

Fortsatt levande centrum i Varberg

Den här debattartikeln var införd i dagens Hallands Nyheter: I HN pågår just nu en artikelserie om vad man ska göra med centrum i Falkenberg. I Varberg har vi sedan länge valt en delvis annorlunda väg än våra grannkommuner i norr och söder. Detta för att bibehålla det levande centrum som många av våra inflyttare anger är ett viktigt skäl att välja just Varberg som ny bostadsort. Ett levande centrum innehåller både service, nöjen och bostäder men det allra viktigaste är handeln. I Varberg har vi genom åren, i ganska stor politisk enighet, arbetat för att den detaljhandel som passar i [...]

By |2014-05-16T18:25:43+01:00maj 15th, 2014|Varberg|0 kommentarer

Vill att fler flyttar ut på landsbygden – Varberg – www.hn.se

Ytterst läs- och tänkvärt. Det ganska nybildade landsbygdsrådet tror jag kommer att göra mycket nytta och jag hade säkert själv varit aktiv där om jag inte hört till den kategori politiker som landsbygdsrådet vill påverka - då blir rollen att lyssna istället! Läs hela artikeln här: Vill att fler flyttar ut på landsbygden - Varberg - www.hn.se.

By |2014-03-27T10:48:30+01:00mars 27th, 2014|Varberg|0 kommentarer

Vi måste se över dom mindre orterna

Idag var denna insändare införd i VarbergsPosten: 2005 motionerade jag till Varbergs kommun om att vi måste se över de fördjupade översiktsplanerna för småorter och kyrkbyar för att hitta nya attraktiva villatomter och mark för företag och flerfamiljshus, eftersom detta inte gjorts sedan den första översiktsplanen som togs fram 1989-90. Motionen avslogs ett par år senare. Sedan dess har det gått ytterligare 8 år eftersom inget gjordes i samband med den senaste översiktsplanen 2010 heller. Nu är alltså dessa översikter snart 24 år gamla och de kommer antagligen att vara 30 när nästa kommunövergripande Öp görs. Detta håller inte! På många [...]

By |2014-02-05T11:47:04+01:00februari 5th, 2014|Varberg|0 kommentarer

Vi är inte längre någon småstad

Den här debattartikeln var införd i dagens HN: I den artikelserie HN haft om förtätning i Varberg har det ofta framskymtat att kommuninnevånarna vill behålla ”småstaden” medan politikerna vill bygga en ”storstad”. För min del handlar det inte alls om detta utan i stället om att inse att Varberg, oavsett vad vi tycker om det, inte längre är en småstad. Storleksmässigt är det numera bara cirka 35 kommuner som är större än Varberg, medan det finns 255 som är mindre. Ser vi på ökningstakten blir det ännu tydligare. Bland jämförbara kommuner är det bara ett antal kranskommuner till Stockholm, universitetsstaden Växjö [...]

By |2013-12-11T11:17:43+01:00december 11th, 2013|Varberg|1 kommentar

Motion om hastighetsbegränsning på väg 845 genom Stråvalla vid förskolan

Har tillsammans med Eva Pehrsson-Karlsson idag lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Varberg: Hastighetsbegränsning på väg 845 genom Stråvalla/Löftaskog i anslutning till Stråvalla Förskola Stråvalla Förskola ligger i direkt anslutning till väg 845 (gamla E6) och alla som ska till eller från förskolan måste ut på den hårt trafikerade vägen eftersom det är den enda tillfarten. Väg 845 har idag en hastighetsgräns på 70kh/h. I kommunens investeringsplan ligger framöver en gc-väg längs väg 845 mellan korsningen med Stråvalla Strandväg/Kärravägen och kommungränsen vid Löftaå. Denna kommer att behöva ett eller ett par övergångsställen för att fungera och detta kräver antagligen också [...]

By |2013-10-20T14:24:16+01:00oktober 14th, 2013|Varberg|0 kommentarer

Motion om billiga lägenheter för ungdomar

Jag har idag lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Varberg Lägenheter för ungdomar som dom har råd med – ändrade ägardirektiv Varbergs Bostads AB Kraven på att bygga nya billiga lägenheter för ungdomar återkommer med jämna mellanrum och behovet är självklart stort. Problemet med resonemanget är som jag ser det bara att nyproduktion av lägenheter idag är dyrt vilket också medför höga hyror. Hyror som ofta är allt för höga för ungdomar även om man har ambitionen att ”bygga lite mindre och enklare”. Låga hyror (som ungdomar har råd med) har vi inte i nyproduktionen utan i äldre lägenheter som [...]

By |2013-10-20T14:25:26+01:00september 11th, 2013|Varberg|0 kommentarer

Varberg går framåt i företagsundersökning

Undersökningen av företagsklimatet är en enkät som skickas varje år till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Områdena som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd där företaget får svara på frågor angående olika serviceområden. I år var resultatet klart positiva bl a för oss i Byggnadsnämndens verksamhet. Läs mera här kommunens hemsida Läs artikel i Artikel i HN

By |2013-12-07T14:23:48+01:00september 10th, 2013|Företagande, Varberg|0 kommentarer

Låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar

I tisdags lämnade jag in följande motion till kommunfullmäktige: motion till kommunfullmäktige i Varberg Låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar I Varbergs centrum är det en nödvändighet att separera parkeringarna så att det i absoluta stadskärnan bara finns korttidsparkeringar för att i princip lasta och lossa, medan det precis utanför stadskärnan finns gott om p-platser där du kan parkera ett par timmar för att handla och besöka centrum. För att detta ska kunna fungera måste de som arbetar i centrum hela dagen förhindras att uppta dessa platser och då istället erbjudas andra platser där man kan ställa bilen hela dagen, något [...]

By |2013-10-20T14:27:05+01:00juni 25th, 2013|Varberg|0 kommentarer

Motion till kommunfullmäktige: Kombinerad Rast- och Informationsplats vid Viskans mynning

Har idag lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Varberg: Angående kombinerad Rast- och Informationsplats vid Viskans mynning I området norr om Åskloster där både gamla E6, Ginstleden och den kommande Kattegattsleden korsar Viskan intill varandra, har vi som kommun ett unikt tillfälle att samla information för både turister, andra besökande och naturintresserade på ett och samma ställe. Min tanke är att den ”ö” som bildas på östra sidan om vägen där Viskan delar sig skulle kunna vara ett ypperligt läge för en naturskön rastplats, samtidigt som den nuvarande parkeringen mellan vägen och gamla banvallen där cykellederna går är den perfekta platsen [...]

By |2013-10-20T14:30:32+01:00februari 20th, 2013|Varberg|0 kommentarer