Småföretagsenkät-webb2Centerpartiet rankas som klar etta i en enkät där småföretagare fått rangordna anonymiserade partier efter deras tre främsta företagarfrågor.

Den här undersökningen är intressant eftersom den kommer förbi företagarnas “förutfattade meningar” om partierna och bara ser till faktiska sakfrågor.

Läs mera på Centerpartiets hemsida

Här finns artikeln i Svenska Dagbladet