Slopa sjuklöneansvaret för de små företagen

Centerpartiet presenterar ett nytt jobbpaket i fyra huvudpunkter:

  • Skapa fler lärlingsplatser till introduktionslöner
  • Effektivisera Arbetsförmedlingen – inför jobbpeng
  • Sänk arbetsgivaravgifterna
  • Slopa andra sjuklöneveckan för småföretag

Läs hela debattartikeln på DN debatt