Idag presenteras Centerpartiets valanalys 2010. Rapporten från arbetsgruppen, som letts av Annie Johansson, sammanfattas i 1o punkter som jag i stort instämmer i. Viktigast tror jag punktera ¨”Regeringsmaktens påfrestningar”, “Tappad samhällskritik”, “I Alliansskugga” och “Osäkerhet i traditionella väljargrupper” är. Den analysen baserar jag på skälet till varför jag en gång blev centerpartist (och jag tror jag delar detta med många andra).

I första hand har jag alltid definierat mig som borgerlig. Det som sedan gjorde att jag valde Centerpartiet bland de borgerliga var varken att jag hade ett förflutet i CUF eller var speciellt intresserad kärnkraft, miljö  eller regionalpolitik. Istället var det så att jag uppfattade Centerpartiet som det partiet i borgerligheten som stod för ett nedifrånperspektiv och som stod upp för de små och svaga i samhället. Nyckelordet för mig var decentralisering.

Under den senaste valperioden och valet har jag sett mycket lite av detta. Några exempel:

Förändringen i kärnkraftsfrågan tror jag var helt nödvändig men sättet den kom till på kan knappast beskrivas som något annat än toppstyrning, snarare än underifrånperspektiv.

FRA-debatten och sjukförsäkringsfrågan är på samma sätt frågor där vi kunde valt att stå upp för den lilla människan, men istället valde enigheten i Alliansen.

Vi har ägnat mycket tid och kraft åt förutsättningarna för företagande, men inte klarat av att koppla detta till det som kanske är viktigare för de flesta väljarna dvs jobben både direkt i den privata sektorn och i den offentliga som betalas av den privata.

I den här typen av frågor tror jag både medlemmar och väljare, med rätta,  förväntar sig mer av Centerpartiet. Kan valanalysen leda till en kursändring där vi,  som man skriver, övergår från att vara ett intresseparti till ett ideburet parti och där vi tar tag även i de “varma vardagsnära” frågorna tror jag att det förnyelsearbete som påbörjades för några år sedan kan få framgång.

Här hittar du valanalysen – både komplett och i kortversion.