Har skickat in den här debattartikeln idag – vi får se när den kommer in i HN.

Artikeln ansluter till dagens ledare i HN:

cropped-stefan2010-512.jpgMaria Haldensten tar i sin ledare i onsdags upp strandskyddsfrågan i anslutning till sjöarna i inlandet och har helt rätt i att en större flexibilitet från statens och länsstyrelsens (lst) sida skulle underlätta för attraktiv byggnation i inlandet. Det finns dock ett ännu större hinder för byggnation på landsbygden med den utformning strandskyddet har idag som nästan ingen berör, troligen därför att man inte ser det om man inte själv sysslar med bygglovsfrågor som jag gör.

Idag är strandskyddet som det står i ledaren 100m runt våra sjöar (om inte lst utökat till 200m). Vad få vet är att det är samma strandskydd längs varenda liten bäck också. Det behöver inte ens rinna vatten i bäcken, finns det ett blått streck på kartan är det 100m strandskydd på båda sidor. På många ställen på landsbygden är det svårt att hitta en vettig tomtplats som klarar detta.

Enligt lagen är det vi i kommunerna som ger dispens från strandskydd men man har samtidigt satt upp 6 skäl i Miljöbalken och vi måste kunna hänvisa till något av dessa för att få ge dispens. Dom skälen omöjliggör i princip tomter på nya platser, man kan egentligen bara ”fylla ut” där det redan är bebyggt eller bygga för de areella näringarna. Lst i Halland kollar alla dispenser vi ger och är inte främmande för att upphäva våra beslut om man inte tycker att vi kunnat tydligt koppla till något av dom 6 skälen.

För något år sedan skulle regeringen göra vad man kallade en ”förenkling”. Det logiska då tycker jag hade varit att antingen ta bort dom specifika kraven som kommunerna måste kunna hänvisa till eller att man minskat strandskyddet till 10 -20 meter vid mindre bäckar. Det hade varit en rejäl förenkling. Gjorde regeringen detta? – Nej, man införde istället ett ytterligare regelverk som gav lst (inte kommunen) en möjlighet att efter ansökan upphäva strandskyddet på ett område.

Bra tänkte vi – då ansöker kommunen om att lst upphäver strandskyddet längs vissa bäckar. Det går inte alls – lst hanterar bara ansökningar för enstaka tomtplatser en i taget, inte några större områden i klump.

Egentligen handlar detta om en enda sak – förtroende! Har staten och dess förlängda arm lst och politikerna i regering och riksdag förtroende för oss i ute i kommunerna att kunna hantera en sådan sak som strandskyddet på ett ansvarsfullt sätt? Har man det kan man förenkla lagstiftningen rejält istället för att som nu ägna sig åt ”kosmetiska” förändringar för att framstå som handlingskraftiga.

Stefan Stenberg (c)
Ordf. Byggnadsnämnden Vbg