I går genomled jag återigen det som jag brukar beskriva som årets tråkigaste dag – kommunfullmäktiges årliga heldagssammanträde om budgeten för nästa år. Det slog mig då för första gången att det alldeles tydligt finns två sorters politiker. Den ena sorten verkar älska att debattera med andra politiker och lever upp när man får nagelfara vad andra säger och hitta blottor och felsägningar som man i sin tur kan använda i debatten. För många av dessa politiker verkar däremot allmänheten vara ett nödvändigt ont som bara krånglar till verkligheten.

Den andra gruppen, som jag själv definitivt tillhör, upplever däremot snarare att det är umgänget med allmänheten som är det trevliga med att vara politiker, medan långa sammanträden som inte ger något nytt är hopplöst tråkiga och tro mig – det finns mängder av sammanträden i en kommun som inte leder någonstans.

Jag kan konstatera att jag hade oerhörd tur när jag en gång i tiden, av en slump, hamnade i Byggnadsnämnden. Få nämnder är lika konkreta – för vår del beslutar vi säkert i åtminstone 50 ärenden varje sammanträde och jag tror det är få politiker som har lika mycket positiva kontakter med allmänheten som den som är ordförande i Byggnadsnämnden. Som det ser ut nu är jag föreslagen att bli omvald som ordförande i i BN i 4 år till på nästa kommunfullmäktige vilket gläder mig oerhört.

Självklart upptäckte även jag rena tankevurpor i oppositionens sätt att hantera budgetfrågorna men skam till sägandes “iddes” jag helt enkelt inte gå upp i talarstolen och förlänga debatten ännu mer genom att påpeka detta  – vilket kanske gör mig till en dålig politiker, vad vet jag?

Ett exempel är när S räknar med att spara in 4 miljoner nästa år genom att ta bort vårdnadsbidraget.  Det ena tankefelet med detta är att man måste säga upp bidraget redan 1 januari för att få s.k. helårseffekt på besparingen vilket innebär att S inte ger alla de som idag har vårdnadsbidrag mer än en månad på sig att hitta en annan lösning – kan man verkligen hantera sina kommuninnevånare på det viset?

Den andra märkligheten med S besparing på vårdnadsbidraget är att man tydligen förutsätter att alla dessa barn bara “går upp i rök” när bidraget avskaffas – är det verkligen trovärdigt? Vad jag förstod av gårdagens debatt är det ett drygt 100-tal som idag utnyttjar vårdnadsbidraget. Säkerligen skulle många av dessa stanna hemma i alla fall, men är det rimligt att tro att alla skulle göra detta. Om bara 15-20% istället efterfrågar dagisplats för sina barn måste rimligen S bygga och driva åtminstone en förskoleavdelning till och då har man inte sparat ett öre.

Lika märkligt blir det när Miljöpartiet säger sig vilja stoppa asfalteringen av landningsbanan på Getteröns flygfält genom att ta bort drygt 300.000 i investeringsbudgeten för 2011. Då bortser man helt ifrån att kommunen bara är en av flera finansiärer av detta (Näringslivet, Flygklubben osv är också med och betalar) och man bortser också från att större delen (c:a 80%) av kommunens del i kostnaden redan är avsatt i årets budget ( de 300.000 är bara en sista komplettering). MP:s förslag skulle alltså inte förhindra en asfaltering – möjligen göra den några meter kortare.

För mig står det alldeles klart att den här sortens förslag inte är allvarligt menade, utan bara kommer till som en politisk markering.