annie390 procent av företagen i Sverige ägs av ett fåtal personer, ofta en familj. Det är speciellt vanligt på landsbygden, där jord- och skogsbruk ofta är familjeföretag. Jämfört med många andra länder har Sverige dessutom en stor andel företag som ägs och drivs av personer som är äldre än 55 år och de senaste 25 åren har dessutom genomsnittsåldern på Sveriges företagare ökat.

För att underlätta för generationsskiften i familjeföretagen ska regeringen med näringsminister Annie Lööf i spetsen nu se över regelverket.  Bland annat ska utredningen se över det faktum att skatten för den som överlåter ett företag inom familjen i vissa fall kan bli dubbelt så hög som för den som säljer företaget till någon utomstående.

Läs resten artikeln om utredningen här på Centerpartiets hemsida:
Det ska bli lättare med generationsskifte i familjeföretag | Centerpartiet.