stefanstenbergheadLämnade igår in denna motion till kommunfullmäktige i Varberg:

Distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala lokaler
Distansarbetsplatser ger människor som har en lång sträcka till jobbet möjlighet att arbeta någon dag i veckan på hemmaplan och slippa pendla. Grundförutsättningen för detta är en effektiv och snabb internetuppkoppling och det är långt ifrån alla ställen i kommunen som kan erbjuda detta. Vi har dock byggt ut snabb fiberanslutning till i princip alla kommunala anläggningar runt om i kommunen.

En del av dessa lokaler är heller inte riktigt fullt utnyttjade idag och här borde det vara enkelt att inrätta några distansarbetsplatser så att bygdens folk kan utnyttja dessa för distansarbete vilket vore en fördel både för den enskilde och miljön.

Några exempel på lämpliga lokaler är skolan i Karl-Gustav (som man försöker hitta användning för), skolan i Sibbarp och den gamla skolan/biblioteket/förskolan på Limabacka men det finns säkert fler sådana, inte fullt utnyttjade, lokaler runt om i kommunen. Fördelen med att vara i eller nära en skola eller äldreomsorg är ju också att det finns kringnyttigheter som möjlighet att kunna äta lunch och kopiera lite papper osv.

Detta får mig att föreslå:
att Varbergs kommun utreder möjligheter och lämpliga platser för sådana distansarbetsplatser och initierar ett inrättande av sådana.

Stråvalla 2014-09-10

Stefan Stenberg
Centerpartiet