Har under eftermiddagen deltagit i två seminarier som anordnats av Av EMC Och Centerpartiet i Halland. På det första som var betitilat “Hur går det med Hallands klimatfärdplan” deltog bl a Miljöminister Lena Ek tillsammans med landshövdingen Lars-Erik Lövden, Per Stenström från Berte och Stefan Bengtsson som är gruppledare för centerpartiet i Region Halland.

Det  efterföljande seminariet hade temat  “Vilka utmaningar och möjligheter står avfallshanteringen inför de närmsta åren? och här deltog en rad experter som redovisade et antal frågeställningar som vi sedan gemensamt debatterade.

Ett lyckat arrangemang med 70 resp 50 deltagare som gav många nya infallsvinklar att fundera vidare på.