Jörgen Holmquist var fram tills för  ett par år sedan Sveriges högst uppsatta tjänsteman i EU, generaldirektör för den inre marknaden. Där ingår ansvaret för att reglera finansmarknaden, så Jörgen Holmquist var en av de mäktigaste personerna inom EU när det gäller bankfrågor.

I en artikel i SVD menar han att kraven på bankerna är alldeles för lågt satta. Enligt de nya så kallade Basel III-reglerna behöver bankerna inte ha mer än 3 procent ”riktigt” kapital i förhållande till utlåningen, det vill säga utan att siffrorna räknats om med hjälp av komplicerade riskviktsmodeller.

Ett vanligt industriföretag har kanske 10 ggr mer.

Läs hela artikeln här på SVD:s hemsida:

EU-höjdaren som vill chockhöja kraven på bankerna | Cervenkas pengar.