I torsdagens HN kunde vi läsa att de nya tomterna vid Kvarndammsvägen i Bua kommer att kosta c:a 800.000 plus VA dvs totalt närmare en miljon kronor. Hade detta varit ett område i anslutning till stan där det tas fram planer med jämna mellanrum hade priset känts mera acceptabelt, eftersom det sannolikt hade kommit nya tomter ett annat år i ett lite mindre exklusivt läge med åtföljande lägre pris.

I Bua är det inte så. Detta är de enda villatomter av någon omfattning som är planerade att komma till stånd de närmaste åren. Kommunen har i flera år hänvisat de som söker tomt i området till denna pågående plan. Då blir tomtpriserna orimliga eftersom det med stor sannolikhet utestänger en del av de intresserade för att köpa.

Eftersom jag inte är inblandad i prissättningen av tomterna kan jag inte bedöma om de redovisade gatu- och generalplanekostnaderna är rimliga (det är dessa båda poster som framförallt gör tomterna så dyra). Måste priserna vara så höga här anser jag att kommunen borde överväga att också ta fram andra villatomter i Bua på något ställe där det inte behöver bli lika dyrt ex vis på det av kommunen ägda Rusas.

Det höga tomtpriset på Kvarndammsvägen är ett problem inte bara för Bua utan bidrar också till att i framtiden höja den generella nivån på tomtpriserna i kommunen, både privata och kommunala.

PS! – Det har också smugit sig in ett fel i HN-artikeln där det står att genomsnittstomten i området är c:a 2.000 m². Då hade nog priset varit rimligt. Tyvärr är vad jag kan se, den genomsnittliga tomtstorleken bara beräknad på drygt 1.200 m² och då blir det rejält dyrt – DS!

Stefan Stenberg ( c )

Ordf. Byggnadsnämnden Vbg