I dag presenteras det förslag på idéprogram som Centerpartiets idéprogramsgrupp har arbeta med i snart ett år. Det har varit en öppen process där alla – innanför och utanför partigränserna – har haft möjlighet att bidra med idéer och förslag.

Idéprogrammets uppgift är att dra upp riktlinjerna för partiets övergripande principiella ståndpunkter.Programmet tas nu vidare till Centerpartiets partistyrelse för behandling för att sedan lämnas över till partistämman i mars.

Läs mera här

Läs förslaget till ideprogram i sammanfattning som pdf

Läs hela ideprogrammet som pdf