stefanstenbergheadDen här debattartikeln var införd i dagens Hallands Nyheter:

I HN pågår just nu en artikelserie om vad man ska göra med centrum i Falkenberg. I Varberg har vi sedan länge valt en delvis annorlunda väg än våra grannkommuner i norr och söder. Detta för att bibehålla det levande centrum som många av våra inflyttare anger är ett viktigt skäl att välja just Varberg som ny bostadsort. Ett levande centrum innehåller både service, nöjen och bostäder men det allra viktigaste är handeln.

I Varberg har vi genom åren, i ganska stor politisk enighet, arbetat för att den detaljhandel som passar i centrum också ska ligga där och inte ute i industriområden eller vid motorvägen. Samtidigt måste vi se till att den handel som inte passar i centrum har andra attraktiva ställen att etablera sig på.

Så långt är allt väl, problemet kommer när vi i Byggnadsnämnden ska tillämpa detta i praktiken. Plan- och Bygglagen (PBL) ger oss ytterst trubbiga instrument att ”styra” handeln. Vi kan antingen sätta en detaljplanebestämmelse som säger handel (och då innefattas all handel) eller så kan vi där planbestämmelsen egentligen är industri tillåta något som kallas skrymmande handel. Begreppet skrymmande handel finns alltså i lagstiftningen och är inget som vi hittat på lokalt i Varberg för att ”jäklas” med handlarna.

Problemet är att många verksamheter i dag inte passar in i den klassificering som PBL ger oss, hur gör vi ex vis med dom som är både detaljhandlare (handel) och grossister (industri), hur gör vi med dom som har både tillverkning och försäljning och hur gör vi med dom som säljer både smått och stort. Här finns rika möjligheter för anhängare av millimeterrättvisa att hitta någon skruv eller chokladbit som inte passar in i beteckningen skrymmande varor. Jag tror i stället att vi måste vara flexibla med begreppet skrymmande handel så att den handel som inte passar i centrum har någon annanstans att vara ex vis i områdena längs Birger Svenssons väg, Värnamovägen och Jonstaka. Hittills har vi klarat denna balansgång ganska bra i Varberg.

Vill vi bibehålla vårt levande centrum måste vi också få till mer handelsyta så att inte nya intressenter eller dom som vill expandera hamnar någon annanstans pga lokalbrist. Ett sätt kan vara att se till att husen i centrum har handel och inget annat mot gatan. Jag tror också att vi borde kunna använda innergårdarna i kvarteren bättre genom att skapa butiksyta i hela kvarteret i bottenvåningen. Detta är till fördel även för de boende som då kan få en avskild lugn ”trädgård” på taket till butiken utanför den första bostadsvåningen.

En annan möjlighet att få ny butiksyta kommer vi att ha om några år i det nya västra centrum som vi just börjat planera och som blir tillgängligt när järnvägen läggs ner i den efterlängtade tunneln. Just tunneln och det centrala stationsläget har jag hela tiden sett som nyckeln till en fortsatt positiv utveckling av centrala staden och därmed hela kommunen och jag är nu, när slutmålet är i sikte, oerhört glad att vi framhärdade med tunneln och inte valde något annat mindre centralt stationsläge. Nackdelarna med en utflyttad station har artiklarna om Falkenbergs centrum mycket tydligt beskrivit.

Sammanfattningsvis tror jag det finns ett värde i att hitta egna lösningar och inte bara göra precis som alla andra kommuner redan gjort i de här frågorna – det är bara genom att vara lite annorlunda som Varberg kan sticka ut och fortsätta vara attraktivt.

Stefan Stenberg (c)
Ordförande Byggnadsnämnden Vbg